Svenska Spel

Svenska Spel redovisar starkt 2009

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 13:47 CET

Svenska Spel-koncernens resultat efter finansiella poster och skatt för 2009 blev 4 977 MSEK, en minskning med 131 MSEK (2,6%) jämfört med 2008.

– Vi gör ett bra resultat och framför allt ett starkt sista kvartal. För mig är resultatet ett kvitto på att det är fullt möjligt att behålla en god lönsamhet samtidigt som vi utvecklar vårt samhällsuppdrag med fokus på att stärka spelansvaret, säger Meta Persdotter, vd för Svenska Spel.
Nettoomsättningen från spelverksamheten under årets sista kvartal ökade med 87 MSEK jämfört med motsvarande period ifjol. Resultatet efter finansiella poster och skatt för fjärde kvartalet uppgick till 1 360 MSEK (1 297), en ökning med 63 MSEK.

Nettoomsättningen från spelverksamheten under hela 2009 uppgick till 8 096 MSEK, en ökning med 25 MSEK jämfört med 2008.

Resultatmässigt innebar första halvåret ett tapp där avvecklingen av bingohallsverksamheten bidrog till ökade kostnader. Den obligatoriska insättningsbudgeten på internet ledde dessutom till påtagliga intäktsbortfall inledningsvis.

– Samtidigt har vi behållit samma spelarbas. Insättningsbudgeten ledde till att kunderna spelade för mindre pengar, vilket var precis den utveckling vi hoppats på.

– Försäljningen hos våra butiksombud har ökat under hösten, främst på produkter som Lotto, Joker, Oddset och Triss. Vi har även haft en bättre riskhantering för återbetalningsnivån på Oddset och fortsätter arbetet med att minska våra kostnader, säger Meta Persdotter.

I vinstdispositionen föreslås att Riksidrottsförbundet tillförs 500 MSEK för satsningar inom ramen för Idrottslyftet vilket syftar till att få fler barn och ungdomar att idrotta högre upp i åldrarna. Resten av överskottet, 4 477 MSEK, går tillbaka till staten.

Konkurrensen på spelmarknaden har ökat för varje år under det senaste decenniet. 2009 blev inget undantag.

– Det tydligaste exemplet är att spelreklamen från våra konkurrenter fortsätter att öka kraftigt. Vår andel av de totala reklaminvesteringarna på spelmarknaden har halverats på fem år och är nu nere i drygt 23 procent vilket är den minsta andelen som hittills uppmätts, säger Meta Persdotter.

2009 i korthet:
- Affärsområde Internet minskade sina nettospelintäkter med 36 MSEK till 1 220 MSEK jämfört med 2008.
- Affärsområde Kasino minskade sina nettospelintäkter med 26 MSEK till 1 198 MSEK jämfört med 2008.
- Affärsområde Restaurang och Bingohallar ökade sina nettospelintäkter med 54 MSEK till 2 098 MSEK jämfört med 2008.
- Affärsområde Ombud ökade sina nettospelintäkter med 109 MSEK till 5 389 MSEK jämfört med 2008.
- Nettoomsättning från spelverksamheten m m uppgick till 8 096 MSEK en ökning med 25 MSEK jämfört med 2008.
- Rörelseresultatet för 2009 uppgick till 4 921 MSEK, en minskning med 64 MSEK jämfört med 2008.
- Finansnettot uppgick till 56 MSEK, en minskning med 67 MSEK jämfört med 2008.
- Resultatet efter finansiella poster och skatt blev 4 977 MSEK, en minskning med 131 MSEK jämfört med 2008.

- Meta Persdotter tillträdde som ny VD för Svenska Spel den 1 februari 2009.

- Under året har bingohallsverksamheten avvecklats. Avtalen med allianserna har sagts upp och Svenska Spel har inte bedrivit bingohallsverksamhet efter 1 juli 2009.

- Svenska Spel är ett av de första spelbolagen i Europa att uppfylla branschorganisationen European Lotteries krav för spelansvar.

- Svenska Spel fattar beslut om att införa 18 års åldersgräns vid köp av lotter. 18-årsgränsen införs under 2010.

Bokslutskommuniké januari–december 2009 hittar du här:
http://svenskaspel.se/img/omsvs/Bokslutskommunike2009.pdf

Svenska Spels ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls den 20 april 2010 kl 09.30 i Visby.

För mer information kontakta:
Meta Persdotter, vd Svenska Spel, tel 070-591 91 81.
Ann-Sofie Olsson, tf kommunikationsdirektör Svenska Spel, tel 070-650 43 66.