Svenska Spel

Svenska Spels ombud allt bättre på att kontrollera åldersgränsen

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 15:57 CET

Visby 22 februari 2011

Enligt ombudsavtalet ska Svenska Spels ombud begära legitimation av dem som ser ut att vara under 25 år och vill spela i butik. För att kontrollera att regeln följs genomför Svenska Spel så kallade provköp där ombudens ålderskontroller testas. Nu är resultatet för 2010 färdigt.
– Jag kan konstatera att ombuden blir bättre och bättre på att kontrollera att åldersgränsen följs, säger Jan Svensson, chef spel- och ombudsansvar på Svenska Spel.


Under 2010 genomförde Svenska Spel total 3 219 provköp hos 2 718 ombud. 84 procent av de testade ombuden klarade det första provköpet. Av de 2 718 kontrollerade ombuden missade endast 10 stycken (0,4 %) även det andra provköpet, vilket resulterade i att de stängdes av i två veckor. 2009 stängdes 27 ombud av i två veckor.

– Det är alltid tråkigt att behöva stänga av ombud men ålderskontrollen handlar om en grundläggande del av vårt spelansvar – att förhindra minderårigt spelande. Vi har jobbat med provköp sedan 2003 och det är mycket tillfredsställande att se hur den positiva utvecklingen fortsätter för varje år, säger Jan Svensson.

De ombud som stängts av är verksamma på olika orter i landet och representerar både dagligvarubutiker, servicebutiker och spel- och tobaksbutiker. De tio ombuden stängdes av under olika perioder under året.

Provköpen utförs genom att ungdomar i åldern 18-19 år försöker köpa ett spel hos ombudet som då, enligt Svenska Spels regler, är skyldigt att kontrollera legitimation. Det ombud som inte kontrollerar legitimation blir, direkt efter genomfört provköp, informerad av provköparen. Några dagar senare underrättas ombudet skriftligen om resultatet och att ett andra provköp kommer att genomföras. Om ombudet även denna gång inte begär legitimation blir ombudet avstängt i två veckor. Om ombudet efter avstängningen vid ytterligare två tillfällen glömmer att kontrollera legitimation blir det uppsagt.


Svenska Spel har under 2010 sagt upp ombudsavtalet helt med totalt tolv ombud på grund av andra allvarliga avtalsbrott. Det är en ökning jämfört med 2009 då Svenska Spel sa upp totalt fem ombud. Det mest förekommande avtalsbrottet är innehav av olika former av spelautomater/datorer som saknar tillstånd från Lotteriinspektionen.

Den 1 oktober ifjol införde Svenska Spel 18-årsgräns vid köp av lotter i butiksmiljö. Den nya regeln har fallit väl ut och stärkt Svenska Spels spelansvar ytterligare.

– Vi kommer fortsätta jobba med att utveckla vårt spelansvar. Att leva upp till kundernas, branschens och ägarens högt ställda förväntningar på spelansvaret är en utmaning för oss som ibland innebär att våra intäkter minskar. 18-årsgränsen är ett beslut som påverkat intäkterna men den ligger helt i linje med vår ambition om att vara ett spelbolag som aktivt balanserar intäkter mot ansvar och omtanke om kunden, säger Jan Svensson.

Under 2011 planerar Svenska Spel att genomföra lika många provköp som under 2010. Vid den första provköpsomgången under 2011 – som genomfördes i början på februari - klarade 83 procent av de 316 testade ombuden provköpen.


För mer information, kontakta:

Jan Svensson, chef Spel- och ombudsansvar Svenska Spel, tel 0498-26 39 50
Johan Söderkvist, pressinformatör Svenska Spel, tel 070-245 31 16.