Neoventa Medical

Svenska STAN-studien frikänd

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 14:20 CEST

Rektor vid Lunds Universitet har idag tillkännagivit sitt beslut i utredningen av den svenska STAN-studien. Rektor frikänner forskargruppen bakom studien mot alla anklagelse och konstaterar att det är oerhört olyckligt att ärendet tagit så lång tid eftersom det medfört stora konsekvenser för enskilda individer.

”Det är mycket glädjande att forskar-gruppen nu äntligen blivit fullständigt rentvådd, och att forskningen som ligger till grund för STAN-metoden nu inte längre kan ifrågasättas”, säger Neoventas VD Anders Due-Boje. ”Det har varit en lång process för alla inblandade, som vi nu kan lägga bakom oss.”

”Att metoden fungerar i den kliniska vardagen har det hela tiden funnits tillräckliga bevis för genom alla de observationsstudier som finns publicerade. Över tid minskar antalet barn som föds med tecken på syrebrist vid kliniker som använder metoden”, fortsätter Due-Boje.

Den svenska randomiserade studien har utretts av rektor sedan 2007 efter anklagelser om oredlighet i forskning. Forskar-gruppen bakom studien har hela tiden tillbakavisat anklagelserna. Förhoppningen är att liknade ärenden i framtiden kommer att hanteras inom betydligt kortare tid för att minimera lidandet för alla parter.

För mer information om utredningen av STAN-studien och forskar-gruppens svar hänvisas till Lunds Universitets hemsida: www.med.lu.se

Om STAN och ST-analys

Om fostret drabbas av syrebrist uppstår förändringar i fostrets EKG vågform. ST-analys visar på dessa förändringar och ger på så sätt information om fostrets tillgång på syre. ST-analys används tillsammans med konventionell mätning av fosterhjärtljuden, s.k. CTG. Denna kombination kallas för STAN-metoden.

Om Neoventa

Neoventa Medical AB är ett medicintekniskt företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter inom förlossningsvården. STAN och ST-analys är unika produkter för bolaget. Huvudkontoret ligger i Mölndal. Neoventa ägs av Investor, SEB och Capman Life Science.

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Neoventa Medical AB, 031-758 32 01.