Sveriges Byggindustrier

Svenska staten fälldes i Europadomstolen: Oorganiserade byggnadsarbetare behöver inte längre betala granskningsarvoden

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 11:56 CET

Europadomstolen avkunnade idag dom i det principiellt viktiga målet som gällde om oorganiserade byggnadsarbetare i ett svenskt byggföretag var skyldiga att betala granskningsarvoden på 1,5 procent på sin lön till Byggnadsarbetareförbundet, trots att de inte var medlemmar i Byggnads. Dagens dom innebär att oorganiserade byggnadsarbetare inte längre behöver betala granskningsarvoden till Byggnads.- Sveriges Byggindustrier (BI) gick från början in i processen om granskningsarvoden för att vi ville veta om vi tillämpar byggnadsavtalets regler i strid mot Europakonventionen. Nu har vi fått klarhet i frågan och det är tillfredsställande, säger arbetsrättschef Gustav Herrlin på BI. Nu kan vi ge medlemsföretagen klara besked om att de oorganiserade arbetarna inte längre behöver betala granskningsarvoden till Byggnads.Tvisten uppkom 1999 då fem oorganiserade byggnadsarbetare vägrade betala granskningsarvoden till Byggnads.BI drev målet mot Byggnads i Arbetsdomstolen, AD. Sedan BI förlorat målet 2001 klagade de fem oorganiserade byggnadsarbetarna till Europadomstolen i september 2001. Motparten till byggnadsarbetarna var Svenska staten.- Genom denna dom har Europadomstolen slagit fast att staten har brutit mot skyddet för egendom som framgår av artikel 1 i Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, avslutar Gustav Herrlin.Läs hela domen från Europadomstolen Evaldsson and Others v. Sweden (no.75252/01) http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=6&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=11279073&skin=hudoc-en

För ytterligare information, kontakta Gustav Herrlin, 08-698 58 13, 0708-42 12 13Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. För ytterligare information, se www.bygg.org