Demando.se

Svenska techtalanger värderar lönen högre än balans i livet

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 15:04 CEST

Är vi svenskar pengadrivna karriärister som inte bryr sig om balans i livet?

Techrekryteringstjänsten Demando låter sina över 1700 anslutna seniora kandidater anonymt prioritera vad som är viktigast för dem, och 44 % värderar att högre lön är viktigare än balans i livet. Detta går stick i stäv med en färsk amerikansk undersökning som visade att balans i livet var det som är viktigast för techtalanger i USA.

Vad detta beror på är svårt att säga, men en rimlig förklaring kan vara att den svenska arbetsmarknaden generellt sett tillgodoser förväntningarna på balans i livet bättre än den amerikanska. De svenska reglerna kring semester, föräldraledighet är betydligt mer generösa än i USA där personer inom Tech har i snitt 15 dagars betald semester, att jämföra med 27 dagar i Sverige. Tittar man istället på lönenivån så har utvecklare i USA en snittlön på ca 610 000 kr, medan motsvarigheten i Sverige är ca 480 000 kr.

En rimlig slutsats är att det är naturligt att lönenivån är mer prioriterad i Sverige än i USA. Man skulle kunna påstå att svenska arbetsgivare kan känna sig trygga i att balans i livet generellt sett redan är förverkligat, medan de bör fokusera på att erbjuda rätt lönenivå utifrån techtalangens förväntningar.

Demando förändrar sättet att rekrytera

Vi har gjort rekrytering enklare och mindre smärtsamt genom att tillgodose både arbetsgivare och arbetssökandes behov. Vi ger den arbetssökande verktyg till att vara anonym och samtidigt lyfta fram vad som krävs för att just denne ska vilja byta jobb. Arbetsgivare får tillgång till en talangbank med utvalda techtalanger som är öppna för erbjudanden. Demando ger dessa IT-talanger kontroll över rekryteringsprocessen och arbetsgivare chansen att hitta annars svårfångad kompetens.