Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen firar sitt 100 års jubileum i Göteborg den 18 november

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 09:36 CET

Pressinbjudan till jubileumsseminarium och utställning

 

Göteborg 15 november  2010

 

 Svenska Teknik&Designföretagen firar sitt 100 års jubileum i Göteborg den 18 november

Svenska Teknik&Designföretagen firar att vi under 100 år har bidragit till samhällets utveckling. Vi visar en utställning om våra företags bidrag till samhällsutvecklingen under 100 år samt arrangerar ett seminarium om framtidens region och stad där vi tittar närmare på Göteborgs framtid.

Seminarium »Göteborg år 2030« 

Ett seminarium med flera perspektiv – där politiker och konsulter ger sin syn på utvecklingen av morgondagens samhälle, region och industri. Stadsplanerare, arkitekter, tekniska konsulter inom bygg och industri kommer att bjuda på sin kunskap, sina idéer och sina visioner om framtiden.

Utställning »när ljuset kom till stan« 

Vi visar med ord och bild hur arkitekt- och ingenjörskunnandet varit med och byggt staden, infrastrukturen och industrin mellan åren 1910 – 2010. Staden och ljuset är vårt bärande tema. Här visar vi historiska händelser och byggnader från Göteborg och resten av Sverige

Datum:   18 november 2010, kl 15:00
Plats:       Kårhuset, Chalmersplatsen 1, Göteborg karta

Anneli Hultén och Jan Hallberg kommer
– gör du?

15:00 Portarna öppnar till utställningen ”När ljuset kom till stan”
- En rundvandring mellan åren 1910–2010

Bjarni Ingvason, Liljewalls arkitekter och ansvarig för STD-företagens
styrelse i Göteborg, hälsar välkommen och lämnar över till dagens
moderator Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg (BRG)

När omvärlden kom till Sverige och Göteborg
- En reflektion på vägen mot framtiden
Lena Wästfelt, vd STD-företagen

Politiskt perspektiv på utvecklingen i regionen
Anneli Hultén och Jan Hallberg samt moderator Patrik Andersson

Tekniska tankar om framtiden
- Samhällsbyggnad: Lissie Rossing, Hans Bjur och Bjarni Ingvason,
  Liljewall arkitekter
- Infrastruktur: Carl-Johan Boke, Ramböll
- Miljöriktigt byggande: Catarina Warvinge, Bengt Dahlgren
- Telekom/IT: Ulf Jonsson, Rejlers
- Sett från ett ungdomligt perspektiv: Erik Singstrand, VBK, och
  Anders Björklund, WSP, från STD-företagens Yngreråd

Diskussion och frågestund

Kl 17:30 Mingel med förtäring och överraskningar

För ytterligare information kontakta

Bjarni Ingvason, Liljewalls arkitekter
031-350 70 13

Lena Wästfelt, VD

Svenska Teknik&Designföretagen

070-345 69 07, lena.wastfelt@std.se

Mathias Lindow, Näringspolitisk kommunikatör

Svenska Teknik&Designföretagen

070-659 77 05, mathias.lindow@std.se

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för arkitekt- samt teknik- och  industrikonsultföretagen. Vi samlar cirka 740 företag med 28.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.