Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen: Investeringssignalen, juni 2013

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 07:00 CEST

Signaler om vändning i sikte för teknik- och
industrikonsulter

I den här medlemsundersökningen bland Svenska Teknik&Designföretagens medlemsföretag kommer flera signaler om en vändning – för teknikkonsult- och industrikonsultföretagen. För arkitektföretagen ser det ut som om avmattningen fortsätter året ut.

Arkitektföretagen förbättrade sitt orderstocksindex en aning jämfört med i januari, men det ser mer ut som en tillfällig uppgång. Förväntningarna kring orderlägets utveckling fortsätter nedåt och allt fler tror på försämrat orderläge vid årsskiftet. Detta trots att det också signaleras om förbättrat orderläge avseende bostadsprojektering. Problemet är att tillväxttakten går långsamt på bostadsområdet. För teknikkonsultföretagen inom bygg, anläggning och installation ser det dock ut som att avmattningen blev kortvarig. En svag uppgång av orderstocksindex indikerar att orderingången börjat öka igen, även om det än så länge huvudsakligen är för uppdrag om sex till tolv månader. De signalerar också förväntningar om fortsatt förbättrat orderläge fram till årsskiftet. Den viktiga infrastruktursektorn fortsätter att leverera uppdrag till branschen och så väntas det fortsätta under flera år framöver. Detta har dock medfört att fler internationella aktörer söker sig till Sverige och Norden vilket i sin tur lett till ökad konkurrens på den svenska marknaden och tilltagande prispress.

Industrikonsultföretagen ser också ljusningar kring orderingången framåt årsskiftet. Även om deras orderstocksindex försämrats sedan i januari så har förväntningarna om orderlägets utveckling förstärkts. Allt fler industrikonsultföretag tror att orderläget kommer att förbättras och nästan inga tror på motsatsen. Signalerna från industrikonsulterna stöds också av teknikföretagens senaste konjunkturbarometer, där nästan alla delbranscher redovisar ökad orderingång både på hemmamarknaden och internationellt.

Rekryteringsintentionerna stöder också bilden som beskrivs ovan. Industrikonsulterna och teknikkonsulterna redovisar ett tilltagande rekryteringsbehov under årets andra halva. Arkitektföretagens rekryteringsbehov fortsätter att avta, precis som deras orderingång väntas göra.

Det är fortsatt hög prispress på marknaden. Kunderna utnyttjar marknadssituationen och medlemsföretag som har ”personer på bänken” fortsätter att offerera låga timpriser. Arvodesnivåerna är i nivå med 2012, vilket med inflation kan anses vara en minskning.

 

Nedan visas diagram över förväntningar på orderlägets utveckling, orderstocksindex samt förväntningarna på personalstyrkans utveckling.


Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för arkitekt- samt teknik- och  industrikonsultföretagen. Vi samlar cirka 700 företag med 32.500 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se