Svenska Teknik&Designföretagen

​Svenska Teknik&Designföretagen deltar i regeringens industrisamtal

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2017 07:58 CEST

Idag hålls regeringens industrisamtal, denna gång med fokus på Investeringsfrämjande. Deltar gör bland annat Svenska Teknik&Designföretagens (STD) näringspolitiska chef Anders Persson och flera representanter från STD-företagens medlemsföretag.

Näringsminister Mikael Damberg bjuder idag in till industrisamtal med fokus på investeringsfrämjande, det vill säga hur vi lockar investeringar och företagsetableringar till Sverige. Medverkar gör även Handels- och EU minister Ann Linde. STD-företagens näringspolitiska chef Anders Persson och representanter från STD-företagens medlemsföretag Sigma, Semcon, Etteplan, Sweco och Benteler Engineering är med i samtalen för att bidra med fakta kring tjänstesektorn samt arkitekt- och ingenjörsbranscherna betydelse.

- Tjänsteföretag spelar en viktig roll för svensk tillväxt och näringslivsutveckling. Inte minst arkitekt- och ingenjörsbranscherna har en stor betydelse för att skapa ett attraktivt näringsliv och en attraktiv arbetsmarknad med tillgång på världsledande kompetens och konkurrenskraftiga produkter, säger Svenska Teknik&Designföretagens vd Magnus Höij.

- Framgångsrika svenska företag lockar ofta utländska investeringar. Det handlar om att skapa ett attraktivt näringslivsklimat även för de företag som redan finns i Sverige. Det är därför viktigt att vi är med och bidrar med vår kunskap och våra framtidsvisioner, säger Magnus Höij. 

Näringsministern för regelbundet en dialog med företrädare för industrin och tjänstesektorn om åtgärder som främjar industrins utveckling i Sverige. Varje samtal fokuserar på ett specifikt område, vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka näringslivets konkurrenskraft.

För ytterligare frågor kontakta:

Näringspolitisk chef, Anders Persson, Tel: +46 (0)70 509 69 17

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen
- innovativ design för smarta samhällen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 720 företag med cirka 34.000 medarbetare. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se