Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen i projekt för att digitalisera byggbranschen

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 11:06 CET

Svenska Teknik&Designföretagen deltar i ett nytt initiativ för att stärka digitaliseringen av byggsektorn. 

Projektet, som går under namnet Bygg4.0, har beviljats stöd av Vinnova för att genomföra en förstudie.

- Det är uppenbart att digitaliseringen kommer att påverka byggbranschen i grunden, säger Magnus Höij, vd för Svenska Teknik&Designföretagen.

- Det är viktigt för oss som bransch att nära följa utvecklingen och förstå hur utvecklingen påverkar de processer som våra företag är en vital del av. Våra företag har redan en helt central funktion i hela byggprocessen. Allt talar för att den blir ännu viktigare, när byggandet blir mer industrialiserat och digitaliserat. Men vi behöver förstå bättre hur de nya arbetsformerna ser ut.

- Redan idag finns flera projekt inom byggsektorn som adresserar digitaliseringen. Men detta projekt tar ett helt nytt grepp och försöker hitta ny inspiration från andra branscher. Det är mycket viktigt att vi lär av andra. Det tror jag även att köpare och omvärld förväntar sig av oss.

Läs mer om projektet på http://build40.com/

För ytterligare information om projektet, kontakta Lars Albinsson, lars.albinsson@maestro.se, 070-592 70 45

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen
- innovativ design för smarta samhällen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 720 företag med cirka 34.000 medarbetare. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se