TeleComputing Sweden AB

Svenska Tennisförbundet satsar framåt med IT

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 10:29 CEST

Svenska Tennisförbundet tar nu ett första steg i att utveckla, stimulera och integrera IT som ett gemensamt vertyg för förbundets 550 anslutna klubbar i Sverige. Svenska Tennisförbundet har tecknat ett avtal med TeleComputing som möjliggör framtida leverans av IT-tjänster till de 600 användarna på förbund och medlemsklubbar. Ambitionen är att förenkla spridning- och delning av information samt i förlängningen erbjuda tjänster för samordning och effektivisering för klubbarnas verksamhet. Inom ramen för avtalet kommer Svenska Tennisförbundet även att outsourca IT-driften av sina administrativa system.

Svenska Tennisförbundet planerar i ett första steg att erbjuda en bastjänst som innebär att tennisförbundets anslutna klubbar enkelt och säkert får åtkomst till gemensam e-post, kalenderfunktion, delad information och kontaktlistor m m direkt via Internet. Det enda användarna kommer att behöva för att komma åt tjänsten är tillgången till en Internetansluten PC/arbetsplats. Inga lokala installationer kommer att behövas då program, data, säkerhet och uppgraderingar hanteras centralt i TeleComputings driftmiljö.

”TeleComputing kunde erbjuda en billig, enkel och flexibel lösning för att leverera IT-stöd till våra medlemmar utan att vi behöver bekymra oss om lokala installationer, tekniska förutsättningar eller supportbehov. Allt detta är självklart viktiga förutsättningar i en organisation som bygger på 550 klubbar och mängder av ideell verksamhet,” säger Tony Wiréhn, Generalsekreterare på Svenska Tennisförbundet.

“Det känns kul att vi kunde erbjuda en lösning som passade de lite speciella förutsättningar som tennisförbundet har med professionell och ideell verksamhet kombinerad. Ytterst handlar det om vi kan skapa stora skalfördelar genom funktionsleverans från ett ställe till väldigt många”, säger Johan Lindqvist, koncernchef i TeleComputing.

För mer information kontakta:
TeleComputing VD Johan Lindqvist Tfn 08-556 109 35 Mobil: 0733-55 09 35
E-post: johan.lindqvist@telecomputing.se eller gå in på vår hemsida: www.telecomputing.se


Fakta om Svenska Tennisförbundet
Svenska Tennisförbundet har till uppgift att verka för tennisens utveckling i Sverige, att handlägga gemensamma angelägen-heter för tennis i Sverige och att främja och samordna svensk tennis i internationella sammanhang. Verksamhetens tre huvudmål är att Sverige bibehåller sin position i världen som en av de ledande nationerna inom herrtennisen; att damtennisen utvecklas så att Sverige blir en av de fem bästa nationerna i Europa inom några år; att fler människor börjar spela tennis och blir medlemmar i någon tennisklubb. En undersökning har visat att ca 500 000-700 000 personer spelar tennis i Sverige. Av dessa är ca 104 000 medlem i en tennisklubb. Svenska Tennisförbundet har idag 550 anslutna tennisklubbar.

Fakta om TeleComputing
+TeleComputing levererar lösningar för effektiv, centraliserad IT-drift med stöd för att användarna enkelt och säkert får tillgång till information oavsett tid, plats eller utrustning till en förutsägbar kostnad. TeleComputing är marknadsledande inom området centraliserade driftstjänster för Windowsbaserade programvaror. Över 2 400 olika programvaror är testade och verifierade i vår egen driftsmiljö och idag hanterar TeleComputing driften för ca 500 företagskunder i Norden. TeleComputing ASA etablerades i Norge 1997 och är sedan 2000 noterat på Oslo-börsen. Företaget som verkar på den nordiska marknaden har 225 anställda varav ca 100 medarbetare i det svenska bolaget med kontor i Stockholm och Göteborg. Bland våra kunder finns Previa, OM, Drott, Semper, Sandrews Metronome, Kvalita, MTV, Kungsleden, kommuner och landsting.