TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

Svenska Textilfilter investerar för fortsatt tillväxt

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 11:29 CET

Svenska Textilfilter i Kinna är tekoföretaget som valt att ha kvar all manuell tillverkning i Sverige men ändå lyckas driva en lönsam verksamhet. 2008 sjösatte företaget ett investeringsprogram som när det slutförs nästa år uppgår till närmare 20 miljoner.
– Vi har aldrig gått så bra som nu och ser bara fördelar med att sy i Kinna. Med våra kommande satsningar blir vi ännu starkare, säger VD Mikael Ferm.

Med en omsättning på 53 miljoner blev det all time high när Textilfilter stängde böckerna i våras. Det är framför allt framgångarna inom stoftavskiljning och rökgasrening som driver på den positiva utvecklingen, men företaget profilerar sig även inom våtfiltrering och ventilation. Inom stoftavskiljning tillhör Textilfilter de ledande i Skandinavien.

Av Textilfilters 40 anställda arbetar ett tjugotal på heltid med sömnad vid fabriken i Kinna. Som företagsledare får Mikael Ferm ofta frågan varför han inte utlokaliserat produktionen till ett land med gynnsammare kostnadsläge:

– Svaret är enkelt. Med största delen av försäljningen i Sverige och resten i grannländerna skapas en närhet till kunderna. Såväl logistik, flexibilitet som kvalitetskontroll gynnas. Kompetensen och fingertoppskänslan som byggts upp inom sömnadsavdelningen genom åren är heller inget man ersätter hur som helst.

Tidigare disponerade Textilfilter ytterligare två fabriker i Sjuhäradsbygden. Men de senaste åren har all produktion förlagts till Kinna, där mer än en dubblering av ytan genomfördes 2008, till en kostnad av 15 miljoner.

– Den spriddatillverkningen var följden av att vi i omgångar förvärvat två företag, verksamheter som nu inkorporerats i moderbolaget, säger Mikael Ferm.

Nästa år läggs den sista pusselbiten i Textilfilters investeringsprogram då företaget förstärker maskinparken med ny toppmodern teknik.

– Satsningen innebär att flexibiliteten ökar ytterligare och att servicen blir ännu bättre. Även arbetsmiljön förbättras vilket är viktigt för att skapa en attraktiv arbetsplats.

Det kärvare läget i världsekonomin är inget som avspeglar sig i Textilfilters försäljning. Sedan bokslutet i våras är utvecklingen fortsatt stark. Är filterbranschen mindre konjunkturkänslig än andra branscher?

– Det nog lite beror på vilken typ av produkter och vilka kunder som avses. När det kommer till filter för sopförbränning fluktuerar inte efterfrågan speciellt mycket, medan det inom exempelvis stålverk och anläggningar för träbearbetning växlar betydligt mer. Förklaringen till våra ökningar är framför allt att fler upptäckt fördelarna med Textilfilter.

Mikael Ferm betonar miljölagstiftningens roll som drivkraft för filterbranschen:

– Som aktör inom stoftavskiljning och rökgasrening har vi stor nytta av de hårda emissionskraven, på samma sätt som yrkesklädestillverkarna gynnas av lagstiftningen kring arbetstagares rättigheter. Och kraven lär knappast lättas i framtiden, varken i Sverige eller på någon av våra exportmarknader. Med de investeringar som genomförts och kommer att genomföras ska vi bli ännu bättre på att erbjuda våra kunder den totalekonomiskt bästa lösningen och samtidigt hjälpa dem att klara de allt hårdare gränsvärdena.

Ta mig till deras hemsida>>