Alecta

Svenska tjänstemän är värda lönen

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 08:43 CEST

Nio av tio svenska tjänstemän är värda sin lön, enligt dem själva. Mest värda sin lön anser norrlänningar och högavlönade att de är. En av tio tjänstemän anser inte att de är värda sin lön. Det finns ett direkt samband mellan om tjänstemännen är värda sin lön och om de har drömjobbet. Ju närmare drömjobbet, ju mer värd sin lön är man.

Allt enligt tjänstepensionsföretaget Alectas tjänstemannapanel där 3 051 svenska tjänstemän svarat på frågor.

76 procent av de drygt 3 000 tillfrågade svarade att de i hög grad var värda sin lön och ytterligare 14 procent att de i någon grad var värd den. Kvinnor och män anser att de är värda lönen i ungefär lika utsträckning.

De tjänstemän som har årsinkomster över 600 000 kronor, norrlänningar och kvinnliga tjänstemän inom bygg- och anläggningssektorn har den högsta andelen ”i hög grad” värd sin lön, 83 procent.

Minst värda sin lön är, enligt dem själva, tjänstemän som är de som inte alls jobbar på sitt drömjobb och de med enbart grundskoleutbildning. När det gäller att inte vara värd sin lön finns inga större regionala skillnader.

Tjänstemännen har också fått frågan om de är nöjda med sin lön och de från Skåne och Västkusten är minst nöjda. Total är det 44 procent av de tillfrågade som har angett att de inte är nöjda med den lön de får idag. Två tredjedelar de i den äldsta gruppen anser att de är nöjda med sina löner i någon eller hög grad.

Om Tjänstemannapanelen

I Alectas undersökning Tjänstemannapanelen tas regelbundet pulsen på Sveriges tjänstemän. Undersökningen omfattar 3 034 tjänstemän från hela Sverige, som svarat på frågor om karriär och jobb.

För mer information, kontakta :

Eva Adolphson, pensionsekonom, Alecta, telefon : 070-726 62 42

Johan Anderson, pressansvarig, Alecta, telefon: 08-441 68 11, 070-288 68 11

Om Alecta

A lecta förvaltar tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundens sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar 440 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,6 miljoner privatkunder och 27 000 kundföretag.