TradeTech Consulting

Svenska TradeTech Consulting förvärvas av Nasdaqnoterade Virtusa Corporation

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2014 10:04 CET

Stockholm - 7 januari 2014 - Virtusa Corporation (NASDAQ GS: VRTU), ett globalt IT-konsultföretag som kombinerar innovation och teknologiskt ledarskap med bransch­lösningar som förbättrar kundupplevelsen, har idag förvärvat samtliga aktier i TradeTech Consulting Scandinavia AB inklusive dotterbolag ("TradeTech"), med huvudkontor i Stockholm.

Virtusa har drygt 7 000 medarbetare och verksamhet i Nordamerika, Europa och Asien. Huvudkontoret ligger i Massachusetts, USA.

Förvärvet av TradeTech utökar Virtusas europeiska närvaro, framförallt i Norden som utgör en stor och växande marknad för IT-tjänster med en starkt ökande trend inom outsourcing. TradeTechs kunder kommer fortsatt att få stöd från den lokala verksamheten, samtidigt som man får tillgång till Virtusas globala leveransmodell och bredare tjänsteutbud.

TradeTechs vd Joakim Wiener kommer att fortsätta leda den förvärvade enheten.

"Vi ser fram emot att bli en del i Virtusas team och ser detta som en enastående möjlighet att nå en global räckvidd med våra tjänster. Vi har en gemensam kultur som bygger på ett engagemang för innovation och hög tjänstekvalitet som kommer att hjälpa våra gemensamma kunder att snabbare nå resultat", säger Joakim Wiener.

"Vi är glada över att välkomna Joakim Wiener med personal och kunder till Virtusa. Den nya kompetens som TradeTech tillför innebär att vi kan adressera en bredare marknad och utöka våra erbjudanden till den samlade kundbasen. Dessutom är detta förvärv ett viktigt steg i etableringen av Virtusa i Norden vilket ger oss möjlighet att erbjuda ett brett utbud av bäst-i-klassen konsulttjänster och outsourcing i denna region", säger Kris Canekeratne, ordförande och vd för Virtusa.

Förvärvet stärker Virtusas ledande position inom segmentet bank, försäkring och finansiella tjänster genom att man ökar sin kompetens och expertis inom kapitalförvaltning och treasurytjänster. Med 60 medarbetare utgör TradeTechs främsta styrkor teknikkonsulttjänster, regleringar och compliance, implementering av global kapitalförvaltning och treasuryplattformar samt drifttjänster. Med hjälp av TradeTech avser Virtusa att erbjuda denna kompletterande kapacitet till sina kunder på global basis, vilket gör det möjligt för bolaget att gå ut med ett bredare utbud av tjänster till befintliga och nya kunder.

TradeTech har anlitat Incepto, en nordisk rådgivare inom företagsförvärv och fusioner, för rådgivning kring detta förvärv.

Finansiell sammanfattning

Virtusa finansierar förvärvet med en ny kreditfacilitet på 25 miljoner dollar via JP Morgan Chase Bank. Ränta utgår med mellan LIBOR plus 1,5 % och LIBOR plus 1,75 % baserat på bolagets skuldsättning i förhållande till justerat EBITDA. Löptiden är fem år med 31 december 2018 som slutdatum. Kreditfaciliteten har vissa minimiåtaganden avseende lägsta skuld i förhållande till justerad EBITDA och fasta amorteringar. Denna kredit ersätter en befintlig kredit på 3,0 miljoner dollar.

Ekonomisk översikt av förvärvet

Enligt villkoren i förvärvsavtalet köper Virtusa samtliga utestående aktier i TradeTech för ca 20,0 miljoner dollar kontant, med ett tillägg på upp till ca 4,0 miljoner dollar baserat på vissa omsättnings- och vinstmål för kalenderåret 2014. Vidare ska Virtusa utfärda aktier för upp till 2,0 miljoner dollar, dock maximalt 65 000 aktier, inom ramen för sitt options- och incitamentsprogram till delar av den nya personalen. Optionsprogrammet har en löptid på fem år.

För räkenskapsårets fjärde kvartal 2014, som avslutas den 31 mars 2014, räknar Virtusas ledning med att TradeTech kommer att bidra med intäkter på ca 4,2 miljoner dollar och att förvärvet kommer att vara neutralt i bolagets vinst per aktie på US GAAP-basis inklusive ca 800 000 dollar i förvärvsrelaterade amorteringar. På EBITDA-basis räknar bolaget med att transaktionen lämnar något positiva bidrag under fjärde kvartalet 2014. Virtusas ledning räknar för närvarande med att förvärvet av TradeTech blir något positivt i US GAAP resultat per aktie för verksamhetsåret 2015.

Om Virtusa Corporation

Virtusa levererar heltäckande IT-tjänster till Global 2000-företag. Dessa tjänster, som omfattar IT-konsulttjänster, applikationsunderhåll, utveckling, systemintegration och drifttjänster, bygger på en unik plattformsbaserad metodik som utvecklar kundernas affärer genom IT-rationaliseringar. Virtusa hjälper sina kunder att snabbare uppnå sina affärsresultat genom att konsolidera, rationalisera och modernisera sina kundprocesser i ett eller flera centrala system.

Virtusa levererar kostnadseffektiva lösningar via en global leveransmodell, tillämpar avancerade metoder som agil utveckling och Accelerated Solution Design som garanterar att dess lösningar uppfyller kundernas krav. Resultatet blir att kunderna minskar sina IT-kostnader samtidigt som de ökar sin förmåga att möta förändrade affärsbehov.

Företaget grundades 1996 och har sitt huvudkontor i Massachusetts, USA. Virtusa har verksamhet i Nordamerika, Europa och Asien.

© 2011 - 2014 Virtusa Corporation.  All rights reserved. 
 
Virtusa, Accelerating Business Outcomes, BPM Test Drive and Productization are registered trademarks of Virtusa Corporation.  All other company and brand names may be trademarks or service marks of their respective holders.

Media Contact:

Joakim Wiener
CEO, TradeTech Consulting
+46 70 871 21 18
joakim.wiener@tradetechconsulting.com

Jessica Boardman
Greenough Communications
(617) 275-6514
jboardman@greenough.biz

Investor Contact:

Staci Strauss Mortenson
ICR
203-682-8273
staci.mortenson@icrinc.com


Om TradeTech Consulting

TradeTech Consulting levererar outsourcing- och konsulttjänster till finansmarknadens aktörer. Företaget grundades 1998 och skräddarsyr lösningar för företagens finansavdelningar, banker, finansiella institutioner, myndigheter och riksbanker. Vi är leverantörs- och hårdvaruoberoende.

För mer information besök: www.tradetechconsulting.com eller www.virtusa.com.