Svenska Turistföreningen, STF

Svenska Turistföreningen är tillbaka på toppen av Åreskutan

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 10:43 CET

Cirkeln är nu sluten när Svenska Turistföreningen (STF) på lördag den 19 februari öppnar upp och tar över driften av Toppstugans café på Åreskutan. I år är det 119 år sedan STF lät påbörja bygget av den första toppstugan på Åreskutan. Caféet kommer bland annat erbjuda tunnbrödsstutar med ren och röding, Gulaschsoppa, våfflor, varm choklad och vid soligt väder grillas det utomhus.

– Det känns extra roligt att vi får driva Toppstugan, då STF har haft en central och viktig roll i Åres utveckling. Vi fanns med och lyfte frågor såsom byggandet av järnvägen till byn och Bergbanan. I caféet kommer vi att hålla en enkel men hög nivå mat och dryck, där den lokala prägeln är viktig, precis som ute på våra fjällstationer, säger Mattias Grapenfelt, destinationschef STF Mittsverige.

Toppstugan ligger på 1420m ö h, 800 meter från kabinbanans slut och är Sveriges högst belägna café. Det kommer att hållas öppet när kabinen går och vädret tillåter. Lättast når man toppstugan vintertid med att ta kabinbanan upp och sedan tolka efter en vessla en tur på ca 10 minuter.

STF arrenderar Toppstugan av Åreskutans samfällighetsförening som under året har gjort en grundlig renovering av toppstugan.

– Jag är glad att vi just fått STF som medaktör med dess kunskap, historia och traditioner, både när det gäller den lokala maten och hur man vistas på fjället. Det känns mycket naturligt att STF skall finnas på Sveriges högsta café för att informera våra gäster om vår fantastiska natur och inspirera till att fler skall ge sig ut och upptäcka Sverige, säger Per Mittjas, Åreskutans samfällighetsförening.

I STFs gamla årsböcker kan man tidigt läsa om STFs engagemang i Åre:

År 1892 - ”Genom kretsafdelningens i Östersund försorg hafva dels af vid Åre sig uppehållande luftgäster, dels af därstädes bosatta personer anslagits medel till en hydda å den s. k. Mörvikshummeln. Till en hydda å toppen af Åreskutan har af föreningen bviljats 100 kr. samt medel insamlats inom Åre och Kalls socknar, hvilka bidragit med omkring 175 kronor, äfvensom inom städerna östersund och Sunsvall. Åtskilliga förberedande åtgärder för uppförandet af dessa hyddor hafva vidtagits under vinterföret, som betydligt underlättar transporten af byggnadsvirke o. d. från Åre till Skutans topp. Kostnadsförslag och ritningar till hyddorna äro uppgjorda af Stationsinspektoren Vettergren och underhandlingar pågå om beställningen af dem. Föreningen eger för närvarande i Jämtlands län 1 fjällhydda och i Norrbottens län 6 dylika.”

År 1893 - ”Hyddan å toppen af Åreskutan har under året blifvit färdigbyggd”

År 1894 om planerna att bygga bergbanan - ”Östersunds kretsförening har sysselsatt sig med frågan om uppförandet af en jernbana uppför Åreskutan. Denna skulle dock inte föra ända till toppen utan endast upp på den s. k. Mörvikshummeln, hvilken som bekant vid bestigningen af fjället bildar den första och branaste afsatsen. En del förberedande undersökningar på terrängen skola företagas och ritningar upprättas. Kapten H. Lemke som under den tid han tjänstegjorde vid Norrländska tvärbanan blifvit förtrogen med förhållandena på platsen, har åtagit sig att i sammanhang med sin utländska studieresa taga närmare kännedom om konstruktionen af och trafiken å liknande banor i utlandet.”

Högupplöst bild på Toppstugan för fri publicering

http://www.svenskaturistforeningen.se/global/Press/2011/Toppstugan.jpg

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Grapenfelt, Destinationschef STF Mittsverige
Mobil 070 190 59 84
E-post: mattias@stfturist.se

Per Mittjas, Åreskutans samfällighetsförening
Mobil; 0705564455
E-post; per.mittjas@gmail.com