Svensk Mjölk AB

Svenska ungdomar i undersökning: Bättre mat med svenska mjölkbönder

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 14:00 CEST

Det finns en stark tilltro till svenska mjölkbönder. Utan dem skulle vi få sämre mat. Det uppger 8 av 10 svenskar i åldern 16 till 24 år. Över hälften av ungdomarna skulle sluta dricka mjölk om den inte var svensk, visar en undersökning som genomförts på uppdrag av Svensk Mjölk.

Åtta av tio svenska ungdomar (85 procent) i åldern 16 till 24 år, anser att vi skulle få sämre mat om de svenska mjölkbönderna inte fanns. Undersökningen visar även att 9 av 10 ungdomar (89 procent) tycker att det är viktigt med svensk mjölkproduktion.

– Resultaten från undersökningen visar att ungdomar i dag har ett stort förtroende för mjölkbönderna och värdesätter den svenska mjölken. Det är intressant i en tid då konkurrensen hårdnar på hemmaplan från utländska aktörer, säger Christer Eliasson, mjölkbonde och ordförande för Svensk Mjölk.

Världens godaste mjölk
3 av 4 ungdomar mellan 16 och 24 år (75 procent) tycker att svenska mjölkkor producerar världens godaste mjölk. Den är så god att mer än hälften av ungdomarna (58 procent) skulle sluta dricka mjölk om den inte var svenskproducerad.

En av de absolut viktigaste orsakerna till att mjölken smakar så bra tror ungdomarna är att korna går ute på somrarna. 93 procent tror att detta faktum påverkar smaken och kvaliteten positivt.

– Sverige har världens bästa djurskyddslag och väldigt friska kor. Att ha unga konsumenters förtroende ger oss en stark tro på framtiden, fortsätter Christer Eliasson, mjölkbonde och ordförande för Svensk Mjölk.

Topp 5 - mjölkbondens viktigaste uppgifter enligt svenska ungdomar
1. Att konsumenten får mjölkprodukter av hög kvalitet (85 procent)
2. Att korna får en så god miljö och tillvaro som möjligt (83 procent)
3. Att driva en så miljövänlig mjölkproduktion som möjligt (66 procent)
4. Att bidra till öppna landskap med biologisk mångfald (62 procent)
5. Att människor ska kunna bo och arbeta på landsbygden (45 procent)

Om undersökningen
1000 personer mellan 16 och 64 år har svarat på en e-postenkät mellan den 22 april och den 2 maj 2004. Åldersgruppen 16 till 24 år bestod av 247 personer. Respondenterna är slumpmässigt utvalda och representativa för den del av befolkningen som har tillgång till internet. Undersökningen är beställd av Svensk Mjölk och genomförd av omvärldsanalysföretaget United Minds. Datainsamlingen gjordes av undersökningsföretaget Cint.

Mer information
- Statistikunderlag

- Christer Eliasson, mjölkbonde och ordförande för Svensk Mjölk,
070-893 22 24,

- Magnus J Stark, bransch- och omvärldskommunikation på Svensk Mjölk,
070-347 41 60

Om Svensk Mjölk
Svensk Mjölk är mjölkböndernas och den svenska mejeriindustrins branschorganisation. Ytterst handlar Svensk Mjölks uppdrag om att ge ägarna förutsättningar att vara konkurrenskraftiga i en föränderlig värld, på en global marknad.