Ungdomsstyrelsen

Svenska ungdomsledare till Serbien

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 11:49 CEST

Nu tas ett steg för att utöka samarbetet mellan Sverige och Sydöstra Europa. Den 17 oktober åker en delegation med ungdomsledare från Sverige till Serbien för att träffa ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper från länderna på Balkan, Finland, Estland, Portugal och Belgien.

Studiebesöket sker inom ramen för EU-programmet Ungdom som är ett utbytesprogram för ungdomar, ungdomsledare och ungdomsorganisationer inom Europa. Mötet arrangeras av Ungdomsstyrelsen tillsammans med Europakommissionens resurscenter för ungdomssamarbete för sydöstra Europa och olika nationella kontor för EU-programmet Ungdom.

Målet för studiebesöket är att deltagarna ska knyta kontakter och få kunskaper om ungdomars och ungdomsorganisationers situationen på Balkan i allmänhet, och Serbien i synnerhet, för att senare kunna genomföra projekt inom ramen för EU-programmet Ungdom. Under 2006 förväntas ett antal utbyten komma till stånd mellan Sverige, sydöstra Europa och övriga inblandade länder.

- Genom samarbete och utbyten med länder på Balkan vill EU och Sverige stärka ungdomsorganisationernas roll i samhällsutvecklingen. Utbyten med länderna i den här regionen inte har förekommit i så stor utsträckning tidigare, säger Anna Fällman, Ungdomsstyrelsen.

Med EU-programmet Ungdom ger EU ekonomiskt stöd för exempelvis ungdomsutbyten, volontärutbyten, seminarier, utbildningar och studiebesök.

Studiebesöket äger rum 17-23 oktober 2005 i Novi Sad utanför Belgrad. Från Sverige deltar ungdomsledare från Trelleborg, Västerås, Katrineholm, Lidköping.

För mer information:
Anna Fällman, handläggare, Ungdomsstyrelsen
tfn 08-462 53 68, anna.fallman@ungdomsstyrelsen.se

Martin Holmberg, press- och kommunikationschef
mobil tfn 070-663 39 18, martin@ungdomsstyrelsen.se