Unipower AB

Svenska Unipower AB vinner miljonupphandling till finska systemoperatören Fingrid Oyj

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2019 07:00 CET

Unipower AB har tecknat ett ramavtal med Fingrid för leverans och support av ett el-kvalitésystem som fullt utnyttjat sträcker fram till och med år 2025. Avtalet, som undertecknades i början av 2019, innefattar initial leverans av 67st elkvalitetmätare, management och övervakningssystemet PQ Secure samt systemunderhåll och support.

- Vi har jobbat målmedvetet med denna upphandling i nästan ett år och när vi strax före jul fick beskedet att vi i utvärderingen fått maximalt antal kvalitet och funktions poäng vilket därigenom säkrade ramavtalet kunde det inte bli en bättre julklapp, säger Johan Brodén ansvarig säljare.

Fingrid är systemoperatör i Finland med ansvar för transmissionssystemet som består av över 14 000 kilometer kraftledning mellan 110 och 400 kilovolt. Unipower ’s PQ Secure system kommer kontinuerligt övervaka el-kvalitén över hela Finland och göra information lättöverskådlig och tillgänglig för Fingrid. Vid sidan av realtidsanalys, statistik och rapporter kommer även Fingrid använda alarmfunktioner som kontaktar användaren direkt om någon händelse registreras. 

- Att Unipower tecknar ramavtal med ytterligare ett lands systemoperatör är mycket glädjande och jag ser framemot att överföra mycket av vårt kunnande inom elkvalitet till Fingrid. Det har varit en tuff internationell konkurrens och att vi vinner upphandlingen visar på att den funktionalitet, användarvänlighet och data-effektivitet vi erbjuder är unik och värdesätts av användaren, säger Peter Andersson VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Säljansvarig Unipower
Johan Brodén
+46 707 139 188
johan.broden@unipower.se

Unipower AB hjälper elproducenter, eldistributörer och elkonsumenter att säkerställa en ren och problemfri elförsörjning genom att utveckla och tillhandahålla högkvalitativ mätutrustning för elkvalitet med ett tillhörande snabbt, lättanvänt och effektivt system för informationshantering. Detta informationssystem är en nyckelkomponent inom smarta elnät – Smart Grid Systems. 

Unipower AB, med rötter i ABB, grundades 1991 och är baserat i Alingsås där utveckling och tillverkning sker. Företaget ingår i Sdiptech koncernen sedan 2017 och är ett av de ledande bolagen i världen inom kontinuerlig övervakning av elkvalitet med tillhörande analys, alarm samt rapporthantering.