Swedish HealthCare

Svenska vårdmodellen på export till Kina

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2013 14:17 CEST

Företaget Swedish HealthCare har tecknat ett avtal med Beijing Government om ett samarbete med det kinesiska sjukhuset INTECH Rehabilitation and Nursing Center. Uppdraget är utveckla ett högkvalitativt rehabiliteringscentrum och äldreboende i Beijing.

– Samarbetsavtalet befäster Swedish HealthCares position i Asien som en drivande och seriös aktör med bred kompetens inom svensk äldrevård och rehabilitering. Tillsammans med vår kinesiska samarbetspartner INTECH kommer vi att arbeta utifrån den svenska modellens metoder och värderingar och anpassa dem till den lokala marknaden, säger Nils Persson, VD för Swedish HealthCare.

Klinik, showroom och utbildning

Målet med det gemensamma utvecklingsprojektet är att skapa en förstklassig klinik för rehabilitering och äldrevård i Beijing. I projektets första del ligger fokus på den tekniska utformningen av kliniken samt utveckling av verksamheten. I anslutning till kliniken kommer man att bygga ett showroom där företag kan visa upp produkter och lösningar särskilt anpassade för äldre och funktionshindrade. Projektet kommer även skapa en gemensam plattform för utbildning av kinesisk vårdpersonal inom äldrevård och rehabilitering.

Nätverk av specialister

Swedish HealthCare har anlitat ett antal välkända forskare och erfarna specialister från den svenska vården att medverka i projektet i Kina. Företaget har lång erfarenhet av att exportera svenskt vårdkunnande till Kina, Japan och Korea.

– Vår främsta styrka är våra samarbetspartners. Vi har sedan många år ett väl etablerat nätverk av specialister inom rehabilitering och äldrevård i Sverige. Det finns ett stort intresse av den svenska vård- och omsorgsmodellen i Kina och vi söker hela tiden efter duktiga svenskar som vill medverka i våra projekt. Utbudet av professionell rehabilitering och kvalitativ äldrevård är ännu begränsat i Kina, så vi möter ett stort behov, säger Nils Persson.

– Vi i Sverige kan vara stolta över den forskning som bedrivs inom rehabilitering och äldrevård. Sverige har alltid legat i framkant inom detta område, säger Jenny Hjalmarson, forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och projektledare på Swedish HealthCare. Jenny har mångårig erfarenhet av svensk äldrevård och har tidigare medverkat i utformandet av flera svenska äldreboende, bland annat Löjtnantsgården i Stockholm.

Kvalitet och säkerhet

Internationellt har den svenska vårdmodellen ett mycket gott rykte. Modellen innehåller olika delar som tillsammans gör stor skillnad för patienterna. Allt ifrån färg- och mönsterval på väggar och möbler till utformningen av gemensamma lokaler är noga genomtänkt. Ledorden är kvalitet och säkerhet, såväl för patienter som för personal. Verksamheten är en lärande organisation, där kollegor lär sig av varandra och även regelbundet får vidareutbildning. Man lägger också stor vikt vid dokumentation och uppföljning för att säkerställa en jämn och god kvalitet i utförandet.  

– Vi är mycket stolta över att delta i utvecklandet av en förstklassig rehabiliteringsklinik i Bejing. Vår kunskap och erfarenhet är efterfrågade i Kina och vi är bara i början av en stark tillväxt, säger Nils Persson på Swedish HealthCare. 

Swedish HealthCare är ett konsult- och utbildningsföretag med bas i Sverige och verksamhet och kunder i hela världen. I samarbete med svenska sjukhus och universitet erbjuder vi utbildning och rådgivning för personal och verksamheter inom sjuk- och tandvård.