Utrikesdepartementet

Svenska valobservatörer till Georgien

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 11:26 CET

Regeringen har idag beslutat att skicka två valövervakare och fyra
valobservatörer till Georgien inför det kommande presidentvalet den 4
januari 2004.

- Parlamentsvalet den 2 november levde inte upp till internationella
normer. Det är därför angeläget att det kommande presidentvalet, och
senare även parlamentsvalet, blir fritt och demokratiskt. Genom att
sända valobservatörer till Georgien kan Sverige bidra till utvecklandet
av ett fungerande valsystem i landet, säger biståndsminister Carin
Jämtin.

Utöver insatsen med svenska valobservatörer har regeringen även
beslutat att bidra på 2 500 000 kronor till OSSE. Medlen kommer att
användas till att stödja de georgiska myndigheterna att organisera
presidentvalet den 4 januari och parlamentsvalet som kommer att hållas
vid en senare tidpunkt.

John Zanchi
Pressekreterare
08-405 55 50
070-260 26 64

Andreas Norman
Redaktör
08-405 57 18
070-246 53 39