Utrikesdepartementet

Svenska valövervakare till Ukraina

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 11:38 CEST

Regeringen har i dag beslutat att skicka fyra valövervakare och tio valobservatörer till Ukraina inför de tidigarelagda parlamentsvalen den 30 september.

- Det är viktigt att valet i Ukraina genomförs på ett fritt och rättvist sätt och att landet återfår lugn och stablitet efter den oro som präglat politiken i Kiev de senaste månaderna, säger biståndsminister
Gunilla Carlsson.

- Jag ser fram emot att Ukraina fortsätter sin väg i riktning mot en mogen och öppen demokrati, med marknadekonomi och med ett allt starkare samarbete med andra europiska länder, säger Gunilla Carlsson.

Beslutet att skicka valövervakare har fattats efter en begäran från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

----------

Sveriges bilaterala relationer med Ukraina har utvecklats betydligt de senaste tio åren. Utvecklingsbiståndet med Ukraina uppgår till 150 miljoner kronor per år, och är främtst inriktat på stöd till reformer med syfte att stärka demokratin, öka välfärden och utveckla rättsstaten. Sverige bedriver även utvecklingssamarbete på miljö- och energiområdet.

Sida ansvarar för rekrytering och utbildning av svenska valobservatörer. Frågor besvaras av Sidas valgrupp.


Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-297 43 28
mikael.ostlund@foreign.ministry.se

Aurore Lundkvist
Enheten för säkerhetspolitik
Telefon vxl. 08-405 10 00

Sidas valgrupp
Telefon vxl. 08-698 50 00-------------------------
Läs mer
-------------------------
Ukraina (http://www.regeringen.se/sb/d/5472/a/43793)
-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Läs om valobservatörer och valexperter på Sidas webbplats (http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=230&a=836)
Läs om valövervakare på EU-kommissionens webbplats (http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/elections_observation_en.htm)