Awapatent

Svenska varumärken oskyddade på webben: Fritt fram för domäntjuvar

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 08:36 CET

En tredjedel av kända svenska varumärken är oregistrerade på viktiga Internetdomäner. Eller så är domänadresserna redan tagna av andra aktörer. Därmed försvåras företagens marknadsexpansion. Det framgår av en internationell studie av konsultföretaget Awapatent. - Svenska företag saknar ofta en strategi för hur deras varumärken ska skyddas och registreras på Internet. En konsekvens är att många viktiga domännamn är skyddade av andra företag eller så kallade domäntjuvar, vilket begränsar möjligheterna vid en marknadsutvidgning, säger Stefan Hjelmqwist, marknadschef på Awapatent. Undersökningen omfattar 50 av Sveriges mest kända varumärken och hur dessa är skyddade på europeiska och internationella domäner. Resultatet varierar kraftigt. Företag som av någon anledning har försummat att registrera domänadresser som hänger samman med varumärket är exempelvis SAS, ABBA, ICA, Falcon och Ecco. - Företag som saknar heltäckande skydd för sina varumärken på webben kan få fler olika problem. Först och främst försvåras nya marknadsinträden. Dessutom finns en risk för urskiljningsproblem då andra aktörer också använder varumärket, om än bara på webben. Och som om inte det var nog - man komplicerar helt i onödan för konsumenter eller intressenter som räknar med att finna ett företag på en domän, konstaterar Stefan Hjelmqwist. Andra företag har lyckats bättre. IKEA, Ericsson och Volvo har generellt sett ett mycket gott skydd för sina varumärken på Internet. Den som söker efter dessa varumärken på de europeiska och internationella domänerna hamnar oftast rätt. - De flesta multinationella företag har insett värdet av att ha kontroll över varumärket även på nätet. De har därför registrerat de adresser som kan kopplas samman med företaget. Därmed har de större frihet i den framtida strategival, konstaterar Stefan Hjelmqwist. Undersökningen omfattar 40 företag och 10 konsumentvarumärken och hur dessa är registrerade på samtliga europeiska domäner samt de internationella toppdomänerna .com, .net, .org, .biz och .info. Företagen har inte intervjuats om motiven till valda domänstrategier. För ytterligare information: Stefan Hjelmqwist, marknadschef, Awapatent AB Telefon: 040-98 51 60, mobil: 0708-86 87 97 E-post: stefan.hjelmqwist@awapatent.com Bilder och övrig pressinformation gällande Awapatent finns på:http://www.awapatent.com/SE Awapatent AB är Europas näst största konsultföretag inom immaterialrätt (patentfrågor, design, varumärkesskydd), IT-juridik och biorätt. Awapatent har cirka 280 anställda och omsatte 399 MSEK under 2002. Kunder är bland andra svenska och utländska industriföretag. Huvudkontoret ligger i Malmö.