Ipsos Sweden

Svenskar är mest optimistiska i hela Europa till landets ekonomi

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 09:11 CET

En stor internationell studie visar att Sverige ligger kvar på ett högt förtroende för landets ekonomiska situation. Hela 72 % av Svenskarna anser att den ekonomiska situationen i landet är bra eller mycket bra.

 I Spanien svarar endast 9 % att ekonomin är bra, och i Tyskland anser drygt hälften (56 %) att ekonomin är bra. För att hitta en mer positiv befolkning måste vi söka oss till  Indien,  Saudiarabien, Australien och Kina. I dessa länder ligger förtroende för landets ekonomi mellan 82-75%.

 USA:s och president Barack Obamas ekonomiska uppförsbacke bekräftas av Ipsos undersökning. Inte fler än 15 % av befolkningen har tilltro till landets ekonomi.

Ovanstående illustreras med bifogade grafer. Detta är de senaste resultaten hämtade från Ipsos  stora internationella undersökning som månatligen genomförs i 24 länder.

Ipsos är världens näst största globala marknadsundersökningsföretag, ägs och förvaltas av
marknadsundersökare som utvärderar marknadspotentialer och tolkar marknadstrender för över
5000 kunder världen över genom att utveckla och testa framväxande eller befintliga produkter
eller tjänster, bygga varumärken, testa reklam, studera publikens reaktioner på olika medier samt
mäter den allmänna opinionen inom olika områden och anseende.
Med över 9100 anställda i helägda bolag i 64 länder, bedriver Ipsos undersökningar inom reklam,
kundlojalitet, marknadsföring, media och offentlig verksamhet. Ipsos erbjuder också prognoser,
modellering, rådgivning samt ett komplett sortiment av anpassade, syndikerade, omnibus,
paneler, och online undersökningsprodukter och tjänster i över 100 länder. Ipsos grundades 1975
av Jean-Marc Lech och Didier Truchot, och är sedan 1999 noterat på den franska börsen. Under
2008 uppgick Ipsos intäkter till € 979.3 miljoner euro. Besök www.ipsos.com eller www.ipsos.se
för mer information om Ipsos erbjudanden och möjligheter.