Folksam

Svenskar beredda att betala för semesterns klimatpåverkan - men inte ändra sina resvanor

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2009 08:31 CEST

En ny undersökning från Folksam* visar att över hälften av svenskarna är beredda att betala extra för att kompensera sin semesterresas klimatpåverkan. Men undersökningen visar också att sju av tio svenskar har svårt att gå från ord till handling genom att konkret välja mer klimatvänliga semesteralternativ för till exempel transport och boende.
Folksam har låtit undersöka svenskarnas attityder kring semestervanor och klimatmedvetenhet. Resultatet visar att 56 procent av svenskarna är beredda att betala för att klimatkompensera sin semesterresa. Den vanligaste summan man är beredd att betala är upp till 300 kronor extra, vilket 18 procent av svenskarna är villiga att göra. 16 procent är beredda att betala upp till 500 kronor, 13 procent upp till 100 kronor.

Att göra mer konkreta förändringar som ett sätt att minska semesterns klimatpåverkan, verkar svenska folket ha svårare för. 70 procent av de tillfrågade tänker inte på klimatkonsekvenser eller låter dessa påverka semesterresandet. Bara 17 procent försöker välja klimatvänliga transportmedel och sex procent försöker välja ett klimatvänligt boende under semestern.

- Svenskarna verkar vara villiga att betala för sin klimatpåverkan men i mindre utsträckning vara beredd att faktiskt ändra sättet man semestrar på, säger Jan Snaar miljöchef Folksam.

Undersökningen visar också att flyget och den egna bilen fortfarande står i en klass för sig när svensken får välja vilket transportsätt man helst använder sig av i samband med semesterresan. 46 procent respektive 35 procent väljer de två alternativen. Bara 13 procent föredrar det mer miljövänliga alternativet tågresa.

- Folksams vision är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen känner trygghet. Ett led i detta arbete är att vi som företag har klimatkompenserat hela vår verksamhet. Vår förhoppning är att även privatpersoner gör vad de kan för att minska sin klimatpåverkan, avslutar Jan Snaar.

Sammanfattning av undersökningen:

  • 56 procent av svenskarna uppger att de är beredda att betala för att klimatkompensera sin semesterresa. 21 procent kan inte tänka sig att betala för att klimatkompensera sin semesterresa. Stockholmare är mest villiga att betala, 63 procent, medan gävleborgare i minst utsträckning kan tänka sig att betala extra, 48 procent.
  • 17 procent uppger att de försöker välja klimatvänliga transportmedel, 13 procent att de försöker välja resmål som inte ligger långt bort och sex procent att de försöker välja ett klimatvänligt boende under semestern.
  • 46 procent föredrar att flyga på semestern. 35 procent väljer helst egen bil och 13 procent reser helst med tåg under semesterresan.
  • Östgötar är de svenskar som är mest förtjusta i den egna bilen. 49 procent av östgötarna semestrar helst med egen bil, jämfört med 27 procent av skåningarna som är de som helst lämnar bilen hemma.
  • Västerbottningarna väljer helst flyget, hela 57 procent, jämfört med östgötar och Jönköpingsbor där drygt var tredje, 34 procent, helst företar semesterresan med flyg.
  • 49 procent av svenskarna uppger att de inte kommer att åka utomlands i sommar. Tolv procent kommer att resa inom norden och 26 procent i Europa.

2006 blev Folksam det första klimatneutrala företaget i Sverige och sedan dess har över
300 000 träd planterats genom Folksams försorg. Klimatkompensationen kostar Folksam cirka 500 000 kronor per år. Sedan 1 januari, 2009 förses alla Folksamägda fastigheter med ursprungsmärkt vindkraftsel.

Se bilagor för länstopplistor samt resultattabeller.
http://www.cisionwire.se/folksam/svenskar-beredda-att-betala-for-semesterns-klimatpaverkan---men-inte-andra-sina-resvanor


*Sifo har på uppdrag av Folksam genomfört undersökning under perioden 11-26 juni av Sifo Research International. 4 200 personer mellan 18-65 år deltog i undersökningen. Se bilaga för frågeformuleringar och svarsalternativ.

För ytterligare information:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, 0708-31 69 63
Folksam har ett starkt miljöengagemang och beställer samtidigt årligen byggreparationer för över 800 miljoner kronor för våra kunder. Därigenom kan vi kräva att de produkter som används både fyller sin funktion fullt ut och kan visa på bra miljöprestanda. Läs mer på www.folksam.se/testergodarad