Microsoft Sverige AB

Svenskar blyga i sociala medier - Internationell undersökning om mobilfotografering

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 09:22 CEST

Nästan varannan svensk fotograferar med sin mobilkamera varje vecka. Men när det kommer till att dela med sig av bilderna är vi mer tveksamma. En internationell undersökning av våra mobilfotovanor, som Nokia genomfört, visar att unga svenskar oftare ”taggar av” än ”taggar” sig på bilder på nätet.

 

Sverige upplevs ligga i framkant när det kommer till ny teknologi. Många svenskar äger en smartphone och är vana mobilfotografer. 10 procent fotograferar dagligen med sin mobiltelefon och 37 procent åtminstone någon gång i veckan. Men den svenska integriteten visar sig tydligt när det kommer till att dela bilderna på nätet. Hela 41 procent av svenskarna svarar att de vill att deras bilder ska förbli privata i telefonen eller i datorn eller att de överhuvudtaget inte delar med sig av bilder de tagit.

 

- Med de framgångar vi har haft med Nokia N8, som ofta nämns som världens bästa kameramobil, ville vi titta närmare på våra vanor kring mobilfoto. Det är spännande att se hur våra beteenden ser ut nu när vi har börjat använda våra mobiltelefoner i större utsträckning när vi fotar. Globalt sett verkar det som vi går mot en tid där det blir allt viktigare att dela med sig av sina bilder snarare än att bara dokumentera sina intryck. Dock verkar den svenska integriteten lysa igenom när det kommer till att dela med sig av det man fotar, säger Oskar Södergren, informationschef, Nokia North.

 

Unga kvinnor fotar och ”taggar av” mest

Unga svenskar ”taggar av” sig oftare än ”taggar” sig på bilder de förekommer på, ett beteende som är unikt bland de nationer som deltog i undersökningen. Svenska kvinnor är mest känsliga för hur de framställs på nätet. 3 av 10 kvinnor har någon gång ”taggat av” sig på en bild, jämför med 2 av 10 män. Hur ofta man fotar skiljer sig också i de olika åldersgrupperna. Även på detta område sticker de yngre kvinnorna ut, där 25 procent svarar att de fotograferar dagligen med sin mobiltelefon. De minst frekventa mobilfotograferna är män över 55 år, där endast 1 procent svarar att de dagligen fotar med mobilen.

 

Skillnader mellan nationaliteter

Kineser, indier och filippiner är mer aktiva när det gäller mobilfoto, och mer benägna om att dela med sig av bilderna i sociala medier. Svenskar och Schweizare är mer privata. De mest frekventa mobilfotograferna hittar vi i Indien, där nästan hälften(43 procent) svarar att de dagligen fotar med sin mobil.

 

Undersökningen genomfördes i Sverige, USA, Kina, Indien, Italien, Singapore, Schweiz och Filippinerna. Totalt deltog 8077 personer, varav 1005 personer i Sverige. Undersökningen genomfördes online och respondenter var ägare till mobiltelefoner med inbyggd kamera. Resultaten för Sverige är nationellt generaliserbara över hela populationen.

Utdrag ur undersökningen:

 

Svenskars vanor och attityd till att dela med sig av bilder

  • 50 procent delar helst med sig av bilder som föreställer ”roliga detaljer” eller roliga händelser
  • 41 procent vill att deras bilder ska förbli privata i telefonen eller i datorn eller svarar att de överhuvudtaget inte delar med sig av bilder de tagit.
  • 38 procent har någon gång laddat upp en bild i sociala medier med sin mobiltelefon
  • 15 procent delar med sig av sina bilder i sociala nätverk

 

Svenskar fotar mer än gärna ”roliga detaljer” med sin mobilkamera, orsaken till detta, och vad ”roliga detaljer” kan innebära resonerar Göran Segeholm kring i trendrapporten ”Från Caring till Sharing” som finns att ladda ner från http://nyheter.nokia.se/mobilfoto/trendrapport/

 

 Skillnader mellan män och kvinnor

  • 28 procent av kvinnorna har någon gång ”taggat av” sig på bilder i sociala medier, motsvarande siffra för männen är 18 procent.
  • På frågan vilken typ av bild som man är mest benägen om att dela med sig av så svarar 10 procent av kvinnorna saker de shoppat, medan 5 procent av männen anger detta som det man är mest benägen om att dela med sig av.

 

Svaren på frågan om man har ”taggat av” sig själv på bilder skiljer sig även kraftigt mellan olika åldersgrupper. Exempelvis så svarar hela 70 procent av kvinnor i åldern 15-25 år att de har gjort detta. Motsvarande siffra i åldersgruppen kvinnor 26-35 år är 30 procent.

Undersökningen presenteras tillsammans med expertkommentarer i Nokias trendspaning ”Från Caring till Sharing” som går att ladda ner från http://nyheter.nokia.se/mobilfoto/trendrapport/

För ytterligare information vänligen kontakta:

Oskar Södergren

Informationschef, Nokia North

Mobil +46 709 93 83 94

E-post: oskar.sodergren@nokia.com

 

 

Om Nokia

Nokia strävar efter att föra människor närmare varandra. Vi kombinerar avancerad teknologi med personanpassade tjänster som gör det möjligt för människor att vara nära det som betyder mest för dem. Varje dag kommunicerar mer än 1,3 miljarder människor med varandra med en mobiltelefon, smartphone eller mobil dator från Nokia. Nokia integrerar idag sina produkter med företagets innovativa tjänster genom Ovi (www.ovi.com). Det handlar om tjänster inom musik, kartor, applikationer, e-post med mera. Nokias NAVTEQ är en ledare när det gäller digitala kart- och navigationstjänster och Nokia Siemens Networks erbjuder utrustning, tjänster och lösningar för kommunikationsnätverk över hela världen.