JAG - jämlikhet, assistans, gemenskap

Svenskar deltar i frihetsmarsch i Strasbourg 5/9

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 13:11 CEST

Avveckla institutionerna för personer med funktionshinder och inför personlig assistans i hela Europa! Det är några av de krav som kommer att ställas vid ett möte i EU-parlamentet den 5/9 mellan alla marschdeltagare och EUs handikappgrupp.

Fortfarande bor 160 000 människor under ovärdiga och ofria former på stora institutioner i Europa. ”Det är hög tid att Sverige tar sitt ansvar och skyndar på utvecklingen mot ett fritt och självständigt liv för personer med funktionsnedsättningar i hela Europa”, säger några av medlemmarna i Föreningen JAG, som kommer att resa ner till Strasbourg för att påverka ledamöterna i EU-parlamentet.

De 40 svenskar som deltar i Strasbourg Freedom Drive är medlemmar i Föreningen JAG – Jämlikhet, Assistans och Gemenskap och deras personliga assistenter. JAG är en ideell förening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en är en nedsättning av den intellektuella förmågan. Det är första gången som medlemmar i Föreningen JAG deltar i Strasbourg Freedom Drive men marschen har genomförts två gånger tidigare.Totalt deltar 200 personer från Tyskland, Norge, Irland, Sverige, Storbritannien, Bulgarien, Belgien, Italien, Spanien och Frankrike i Strasbourg Freedom Drive 2007. Marschen organiseras av europeiska nätverket för Independent Living, ENIL.– Den 4/9 kl 14–16 kommer den svenska gruppen att träffa de svenska parlamentsledamöterna i Parlamentet.

Jan Andersson (s), står som värd för mötet, dessutom har följande personer anmält att de kommer att närvara:Maria Carlshamre (fp)

Olle Schmidt (fp)

Carl Schlyter (mp)

Charlotte Cederschiöld (m)

Gunnar Hökmark (m)

Jens Holm (v)

Eva-Britt Svensson (v)– I samband med marschen den 5/9 kommer en gemensam kravlista att överlämnas till ordföranden för EUs handikappgrupp, Mr Richard Howitt. Våra krav är bland annat att de europeiska medlemsländerna ska acceptera att följa FNs konvention gällande människor med funktionshinder, fortsatt avveckling av institutionerna, etablera system för personlig assistans i hela Europa samt att kommissionen och medlemsländerna måste samarbeta för att nå målet att människor med funktionshinder ska ha full delaktighet i samhället.– På eftermiddagen den 5/9 anordnas ett stort möte i EU-parlamentet för EUs handikappgrupp och alla marschdeltagare.

Bussen till Strasbourg avgår från JAGs kansli, Klara Södra Kyrkogata 1, söndagen den 2/9 kl 8.00

Vill ni träffa oss innan vi åker eller intervjua någon av deltagarna, vänligen kontakta oss på nedanstående telnr!För ytterligare upplysningar, kontakta

Kerstin Sellin, informatör på Föreningen JAG, tel: 08-789 30 17. Den 1-7/9 nås Kerstin på tel: 070-662 21 54

Birgitta Tullberg, 2:a vice ordförande i JAG, tel 0504-156 05. Den 2–7/9 nås Birgitta på tel 070-593 44 05 eller via sin gode man Lars Tullberg 0500-38 15 01.