Estlandssvenskarnas Kulturförening

Svenskar i Estland till val

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 10:35 CET

Estlandssvenskarna i Sverige och Estland är på väg mot kulturellt självstyre, med starkt stöd från den estniska staten.

Den estniska regeringen tog i juli 2006 ett principiellt viktigt och konstruktiv beslut gällande den estlandssvenska minoriteten i Estland genom att även ge estlandssvenskar utanför landet, med estniskt medborgarskap, rätten och möjligheten att vara med vid val av Kulturråd för den egna nationella minoriteten i Estland.

23 kandidater ställer upp i valet, av dessa bor 7 i Sverige och representerar de estlandssvenska organisationerna här.


Val till det estlandssvenska kulturrådet i Estland görs den 2-4 februari i bl a Stockholm på Estlandssvenskarnas kansli, Roslagsgatan 57, ½ trappa ner. Vallokalen är öppen mellan klockan 9.00-18.00 alla tre dagarna.


Mer information ges av: Margareta Hammerman tel: 070-7304761, Sven Salin 070-5611016, Ingegerd Lindström 070-7355312, Uile Kärk-Remes tel: +372 - 56 457841

Info finns också på www.estlandssvenskarna.org


Estlandssvenskarna återupprättades som nationell minoritet i Estland hösten 2006 och får nu rätt till kulturellt självstyre i Estland. Detta beslut utgör grunden för att Estlandssvenskarna åter ska bli en synlig del i Estland är även en viktig länk för svenskheten runt Östersjön.

Estlands kultur- justitie- och inrikesministerium har i samverkan med befolkningsministeriets byrå fastställt en genomgripande, mycket generös tolkning av punkten gällande territoriell anknytning för att tillhöra den estlandssvenska minoriteten. Motiveringarna har bland annat varit att den estlandssvenska minoriteten har långvariga och nära band med Estland, många har återtagit mark och fastigheter. Den estlandssvenska befolkningsgruppen blev, rättsstridigt och av tvingande omständigheter, tvungna att lämna Estland. Från den estniska regeringens sida har man betonat de speciella banden mellan Estland och Sverige och Sveriges stöd till Estland, det svenska kungahusets uppskattning och bistånd till estlandssvenskarna i Estland. Estlandssvenskarnas historiska ställning som en av Estlands minoriteter gör att man nu vill upprätta en kulturautonomi. Detta ger alla estlandssvenskar, oavsett nuvarande hemvist, en unik möjlighet att medverka, påverka och ta ansvar för den kommande utvecklingen för svenskarna i Estland och estlandssvenskhetens framtid.