Europaparlamentet

Svenskar i utskotten

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 13:01 CEST

Europaparlamentet valde idag ledamöter till utskotten. Det finns 20 utskott i Europaparlamentet och två underutskott.

Utskottet för utrikesfrågor: 76 ledamöter

Anna Ibrisagic (EPP)

Utskottet för utveckling: 30 ledamöter

Alf Svensson (EPP)

Utskottet för internationell handel: 29 ledamöter

Christofer Fjellner (EPP)

Budgetutskottet: 44 ledamöter

Göran Färm (S&D)

Budgetkontrollutskottet: 29 ledamöter

Utskottet för ekonomi och valutafrågor: 48 ledamöter

Gunnar Hökmark (EPP)

Olle Schmidt (ALDE)

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor: 50 ledamöter

Olle Ludvigsson (S&D)

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet: 64 ledamöter

Åsa Westlund (S&D)

Carl Schlyter (de Gröna/EFA)

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi: 55 ledamöter

Marita Ulvskog (S&D)

Lena Ek (ALDE)

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd: 39 ledamöter

Anna Maria Corazza Bildt (EPP)

Christian Engström (de Gröna/EFA)

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL)

Utskottet för transport och turism: 45 ledamöter

Utskottet för regional utveckling: 49 ledamöter

Jordbruksutskottet: 45 ledamöter

Marit Paulsen (ALDE)

Fiskeriutskottet: 24 ledamöter

Isabella Lövin (de Gröna/EFA)

Utskottet för kultur och utbildning: 32 ledamöter

Utskottet för rättsliga frågor: 25 ledamöter

Christian Engström (de Gröna/EFA)

Cecilia Wikström (ALDE)

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor: 55 ledamöter

Anna Hedh (S&D)

Utskottet för konstitutionella frågor: 25 ledamöter

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män: 35 ledamöter

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL)

Utskottet för framställningar: 35 ledamöter

Underutskottet för mänskliga rättigheter: 30 ledamöter

Underutskottet för säkerhet och försvar: 30 ledamöter

De svenska ledamöterna är också suppleanter i ett antal utskott. De politiska grupperna kan utse suppleanter till utskotten på samma sätt som de utser ordinarie medlemmar i utskotten. Suppleanterna har rätt att delta i utskottsmötena, tala på mötena och, i de fall där den ordinarie ledamoten är borta, också rösta.

Utskotten väljer presidium på sitt första möte. Tolv utskott håller möten i Strasbourg torsdagen den 16 juli och resten möts i Bryssel den 20 juli.

Utred mordet på människorättsaktivisten Natalja Estemirova

Europaparlamentets talman Jerzy Buzek uttalar sitt stöd till Natalja Estemirovas familj och vänner och uppmanar ryska myndigheter att inleda en fullständig undersökning kring hennes död.

Jerzy Buzek sade:

"Med stor sorg har jag fått kännedom om Natalja Estemirovas tragiska död efter att hon kidnappats tidigare idag i Grozny. Å Europaparlamentets vägnar vill jag uttrycka vår sympati och kondoleanser till den förolyckades familj och vänner. Natalja Estemirova var människorättsaktivist och en framstående forskare. 2005 belönade EPP-gruppen i Europaparlamentet henne med Robert Schuman-medaljen.

Vi i Europaparlamentet har uppskattat hennes arbete inom området för mänskliga rättigheter, främjandet av demokrati och rättsäkerhet. Vi uppmanar å det starkaste de ryska myndigheterna att inleda en fullständig utredning kring hennes död och att göra sitt yttersta för att ställa de ansvariga för denna tragiska död inför rätta.

Europaparlamentet står i det främsta ledet när det gäller att främja demokrati, rättsäkerhet och mänskliga rättigheter. Det är därför vår skyldighet att stödja och visa vår solidaritet med all de som kämpar runtom i världen för samma värden, såsom Natalja Estemirova".

För mer information kontakta:

Marina Lähteenmaa

Pressekreterare

Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Tel: +46 8 562 444 61

Mobil: +46 70 998 96 41

marina.lahteenmaa@europarl.europa.eu