Pointsec

Svenskar minst slarviga med mobiler i taxin

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:21 CET

IT-säkerhetsföretaget Pointsec har på nytt undersökt hur många handburna enheter som mobiltelefoner, handdatorer och bärbara PC som tappas av taxiresenärer runt om i världen. Årets enkät har genomförts i storstäder i 11 länder och visar att Stockholmarna är bäst av alla på att hålla reda på sina mobiler.

I Stockholm har taxikunderna under det första halvåret 2006 tappat bort uppskattningsvis
1 192 mobiltelefoner, liksom 167 handdatorer och 95 bärbara PC. Jämfört med motsvarande enkät för knappt två år sedan är det avsevärt lägre siffror, och Stockholm placerar sig på en klar förstaplats bland de 11 storstäder över hela världen där Pointsec genomfört årets taxi-enkät, som besvarats av totalt cirka 2 000 taxiförare. De mest glömska passagerarna finns i London, som i undersökningen utmärker sig med närmare 55 000 borttappade mobiltelefoner (två på varje taxibil), 4 718 handdatorer och 3 179 bärbara PC.

När handburna enheter*) tappas bort riskerar både känsliga privata uppgifter och intern information från företag och myndigheter att hamna i orätta händer, eftersom informationen oftast lagras helt oskyddad och inte omfattas av samma säkerhetsfunktioner som datorerna på arbetsplatsen.

En faktor som gör att det finns allt större skäl att ta riskerna med förlorade data i mobila enheter på allvar är att de får allt större minneskapacitet. Den senaste generationen minneskort rymmer hela 4 gigabyte, vilket utan problem räcker till att lagra flera års e-posttrafik för en vanlig användare. Samtidigt har mobiltelefonerna blivit mer ”datorlika” och används numera ofta för att hantera dokument som kan rymma värdefull och känslig information. Den stora kapaciteten gör det också lockande att utnyttja mobilen som ett privat arkiv för personliga uppgifter och jobbrelaterad information – allt från kunddatabaser och adressböcker till foton, bankutdrag och inloggningsuppgifter.

– Vårt råd är att den som använder handburna enheter för att lagra känslig eller värdefull information ska utnyttja alla säkerhetsmekanismer som står till buds. Företag och myndig¬heter kan inte bortse från riskerna med ”läckage” av intern information genom medarbetarnas mobiler. Distansarbete och mobila IT-lösningar är här för att stanna, därför är det hög tid att få med alla mobila användare i det övergripande arbetet med IT-säkerheten, säger Peter Larsson, VD för Protect Data / Pointsec.

Samma slags säkerhetsverktyg som används för PC-användare på kontor har efter hand blivit tillgängliga även för mobila IT-plattformar. I dag finns hjälpmedel för exempelvis användar-ID, virusskydd, kryptering och säkerhetskopiering som ger ett starkt skydd även för mobila användare. Med kryptering installerad finns inga skäl till oro om en mobil försvinner eller blir stulen, eftersom ingen kan läsa vad som lagrats i den.

Svenska Pointsec är världsledande inom krypteringslösningar för mobila användare och ser i dag den snabbaste tillväxten inom produkter som anpassats till de allt mer kapabla handburna enheterna.

Taxin är ändå ett säkert ställe att tappa bort din mobil
Årets undersökning bekräftar också en annan aspekt som tidigare framkommit vid Pointsecs taxi-enkät: Tur i oturen för den som tappar bort sin dator eller mobiltelefon i en taxi är att man har mycket goda chanser att få tillbaka sin egendom: Taxiförare och taxibolag lyckats spåra de rätta ägarna till tre av fyra borttappade mobiltelefoner och när det gäller handdatorer och bärbara PC i ännu högre grad.

Inte bara mobiler och datorer glöms kvar
Taxiförarna i Pointsecs enkät har också svarat på vad som var de konstigaste sakerna som glömts kvar i deras bilar. Stockholms taxiförare bjöd denna gång inte på några sensa¬tioner, men från London rapporteras fynd av bland annat ett teleskop, en berusad kvinna som lämnats som dricks av sin pojkvän, ett automatvapen, liksom diamanter värda över en miljon kronor. I Helsingfors hittade en taxiförare hemliga dokument från försvaret.

Om Pointsecs taxiundersökning
2006 års taxiundersökning har genomförts av det svenska IT-säkerhetsföretaget Pointsec
i 11 storstäder över hela världen: London, Bombay, Sydney, Paris, München, Oslo, Helsingfors, Frankfurt, Stockholm, San Francisco och Washington. Cirka 2 000 taxiförare har besvarat enkäten. Pointsec har tidigare genomfört samma typ av undersökning vid två tidigare tillfällen.

En sammanställning av resultaten från taxi-enkäten, liksom en illustration, kan beställas från Hedberg&Co, tel. 08-546 777 60, e-post: bertil.myhr@hedbergco.se.

För frågor och mer information, kontakta:
Christine Blinke, PR- och marknadsdirektör, Pointsec.
tel. 08-459 54 46, e-post: christine.blinke@pointsec.com

Om Pointsec
Pointsec är ett svenskt företag som är världsledande inom IT-säkerhet för mobila användare. Våra lösningar skyddar känslig information som lagras på hårddiskar och flyttbara minnen genom automatisk kryptering och stödjer de vanligaste systemplattformarna för bärbara datorer, handdatorer och smartphones. Bland kunderna återfinns en rad stora företag och myndigheter över hela världen. Pointsec AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB som är noterat på OM Stockholmsbörsen (PROT). Pointsec har egen verksamhet i 14 länder och finns representerat genom partners på alla kontinenter. Mer information finns på www.pointsec.com och www.protectdata.se.

* ”Handburna enheter” avser både mobiltelefoner och handdatorer. Gränsen mellan dessa produktkategorier har med tiden suddats ut, då mobiltelefonerna fått allt fler datorliknande funktioner som e-post, kalender, liksom större minneskapacitet.