Greenfield Wind

Svenskar storsatsar på vindkraft i Polen!

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 08:30 CET

Greenfield Wind, ett ungt svenskt vindkraftsbolag med rötter i Polen, stärker Sveriges miljöprofil i Europa.

Den 14 oktober 2010 undertecknade Greenfield Wind ett projektutvecklingsavtal för vindkraft i Polen med det Italienska energibolaget Relight. Avtalet omfattar utveckling av upp till 100 MW vindkraft, en total investering beräknad till 1,75 miljarder kr.

Avtalet innebär att Greenfield Wind tillsammans med Relight projekterar och utvecklar en del av Greenfield Winds projektportfölj. Målet med projekteringen är att Relight i slutändan skall driftsätta och äga vindkraften.

Relight har som mål att utveckla och äga 300 MW vindkraft i Polen och samarbetsprojektet med Greenfield Wind är den första investeringen man gör på den polska marknaden.

Affären ses som ett viktigt inslag för att uppnå de polska klimatmålen där vindkraften utgör ett viktigt inslag under de kommande tio åren för att nå de mål man satt till år 2020.

Projekten som valts ut ligger i de nordöstra delarna av Polen. De kommuner som berörs är positivt inställda till vindkraftsetableringar och välkomnar de väldiga investeringar som planeras i området. Vindmätningar kommer att påbörjas under 2010 och byggnationen är planerad att initieras under 2013.

”Affären med Italienska Relight är en stark indikator på att marknaden för förnyelsebar energi i Polen attraherar stort internationellt intresse. Kulturella och språkmässiga barriärer har hittills visat sig vara ett stort hinder för de många aktörer som är intresserade av den polska vindkraftsmarknaden. Här har Greenfield Wind utmärkt sig som en spelare som framgångsrikt nått fram till de polska markägarna. Vårt team har gjort en fantastisk insats och vi har kapacitet att göra ytterligare en eller två affärer i den här storleken inom det närmsta året”- säger Daniel Lundin, Partner och CFO på Greenfield Wind”.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Lundin, CFO, Greenfield Wind

+46 703 53 21 65, daniel@greenfieldwind.com

Peter Hogren, CEO, Greenfield Wind

+46 705 32 76 69, peter@greenfieldwind.com

Marcello Deplano, CEO, Relight CEE (Poland)

+48 724 86 81 14, marcello.deplano@relight.com

Greenfield Wind är en vindkraftsprojektör som sedan 2009 uteslutande utvecklar vindkraftsprojekt i Polen. Affärsmodellen tillgodoser både kunder och markägares bästa i syfte att säkerställa högsta kvalitet på sina vindkraftetableringar. Greenfield Wind har kontor i Stockholm och Warszawa och ägs av grundarna samt ett antal privata investerare. För vidare information vänligen besök www.greenfieldwind.com

Relight Group utvecklar och driver förnyelsebara energiprojekt i italien och världen. Bolaget har tagit en ledande position på den internationella energimarknaden genom sin jakt på alternativa lösningar och avancerade teknologier tillsammans m ed garanterat ren energiproduktion och distribution. Relight verkar i Polen genom sitt dotterbolag Relight CEE. För vidare information, vänligen besök www.relight.it/index.php?lan=en