Naturvårdsverket

Svenskar villiga betala mer för att minska utsläpp av växthusgaser

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 10:31 CET

Åtta av tio svenskar kan ”absolut” eller ”troligen” tänka sig att betala fem procent mer för varor och tjänster från företag som arbetar för att begränsa växthuseffekten. Det framgår av en ny attitydundersökning som Naturvårdsverket beställt inom ramen för sitt uppdrag att informera om klimatfrågan.– Undersökningen visar att de företag som tar klimatfrågan på allvar har mycket goda skäl att berätta detta för sina kunder, säger Lars Westermark, chef för Klimatenheten vid Naturvårdsverket.Hela 79 procent av svenskarna uppger att de absolut (31 procent) eller troligen (47 procent) kan tänka sig betala fem procent mer för en vara eller tjänst om de vet att företaget i fråga arbetar för att begränsa växthuseffekten.Tre av fyra svenskar anser att företagen är dåliga på att i sin marknadsföring berätta vad de gör för att begränsa utsläppen av växthusgaser, medan nio av tio anser att det vore bra om det fanns en miljömärkning så man kan se vilka varor och tjänster som är producerade med låga utsläpp av växthusgaser.– Svenskarna är alltså bredda att stödja de företag som tar täten i klimatarbetet, men de anser att företagen är dåliga på att marknadsföra sitt klimatarbete och de efterfrågar en märkning av klimatvänliga produkter och tjänster, säger Jessica Cederberg Wodmar, projektledare klimatkommunikation på Naturvårdsverket.Mätningen i siffror:66 procent föredrar ”absolut” eller ”troligen” att köpa varor från företag som de vet arbetar för att begränsa växthuseffekten.
79 procent kan ”absolut” eller ”troligen” tänka sig att betala mer för en vara eller tjänst om de vet att företaget som producerar den arbetar för att begränsa växthuseffekten.
86 procent tror att det kommer att bli ”mer viktigt” för företagen att engagera sig i minskade utsläpp.
58 procent tycker att kostnaderna för företag att släppa ut växthusgaser ska öka.
73 procent tycker att företagen är dåliga på att berätta vad de gör för att begränsa utsläppen av växthusgaser.
93 procent tycker att det vore bra med en miljömärkning av varor och tjänster med låga utsläpp av växthusgaser.


Undersökningen omfattade 1.000 telefonintervjuer och genomfördes av ARS Research AB den 16-19 oktober. Läs rapporten Allmänhetens syn på företagens arbete med klimatfråganFör ytterligare information, vänligen kontakta:Lars Westermark, chef för Klimatenheten, Naturvårdsverket, 08-698 11 99, 0768-86 51 73

Jessica Cederberg Wodmar, projektledare Klimat, 08-698 16 33, 0708-90 11 00

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 540.

Med vänlig hälsning

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket

Swedish Environmental Protection Agency

Tfn. 08-698 13 12, 070-206 37 27

anneli.nivren@naturvardsverket.se