Kairos Future

Svenskarna anser att SD har bästa invandringspolitiken

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2012 11:47 CET

I alla åldersgrupper anses Sverigedemokraterna ha de bästa idéerna i invandrarfrågor. Bland de yngsta, 18-32-åringarna, anses de också ha bäst idéer på området Lag och ordning. Det visar den undersökning som Kairos Futures samarbetspartner Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier (FSI) genomfört bland svenskar inom olika åldersgrupper. 

FSI har sedan 1984 för 16 viktiga sakfrågeområden ställt frågan "När det gäller nedanstående frågor, vilket parti tycker Du har bäst idéer?" till ett representativt urval av Svenska folket. Svaren ger en bra utgångspunkt för att förklara varför vissa partier går framåt eller bakåt i opinion och val. 

De två största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, är helt dominerande i väljarnas medvetande när de anger vilka partier som har bäst idéer i olika sakfrågor. De mellanstora partierna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet, äger varsin fråga. I alla åldersgrupper anses SD ha de bästa idéerna i invandringsfrågor. Bland de yngsta, 18-32-åringarna, anses de också ha bäst idéer på området Lag och ordning. Miljöpartiet äger miljöfrågorna i alla åldersgrupper. 

För resterande partier ser det mindre bra ut. Kristdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet äger idag inte någon fråga i någon åldersgrupp. Folkpartiet ägde tidigare skolområdet - men äger den frågan nu endast bland de äldsta.

Läs undersökningen på www.kairosfuture.com/publikationer/vem-ager-fragan

För mer information, kontakta Helen Jönsson, Kommunikatör Kairos Future, 070-219 09 29 eller helen.jonsson@kairosfuture.com

Om undersökningen

Ett riksrepresentativt urval av svenskar i åldrarna 18-79 har besvarat frågor via en postenkät under hösten 2012 om vilket parti de uppfattar har bäst idéer. Antal tillfrågade var 1426 personer. Av dessa svarade 33% att de inte har någon uppfattning alls om frågorna. 953 personer har angett något parti i frågeuppställningen. Undersökningen genomfördes av Kairos Futures samarbetspartner Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier (FSI). FSI bildades 1971 och har tidsserier från frågeundersökningar riktade till svenskar från år 1955. 

Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har representanter i New York, Peking, Barcelona och Köpenhamn samt samarbetspartners över hela världen. För mer information, se www.kairosfuture.com