Skatteverket

Svenskarna betalar mindre i skatt

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 12:02 CET

Individer och företag i Sverige betalade 17 miljarder kronor mindre i skatt under 2002 jämfört med 2001. Det visar siffror från Riksskatteverket (RSV) sedan arbetet avslutats med att granska deklarationerna för inkomståret 2002.

Fysiska personer, det vill säga individer och dödsbon, betalade drygt 10 miljarder kronor mindre i skatt inkomståret 2002 jämfört med år 2001. Både de arbets- och kapitalrelaterade skatteinkomsterna minskar. Förklaringen ligger dels i betydande skattesänkningar som genomförts detta år dels i minskade kapitalvinster.

Skatten som betalades av företagen minskade med cirka 7 miljarder kronor mellan inkomståren 2001 och 2002. Den s.k. bolagsskatten minskade med 8 miljarder kronor. Minskningen beror på fallande resultat för företagen, och då särskilt de allra största företagen.

Utredare Bodil Edler
Direkttel: 08-764 83 94

Utredare Mats Andersson
Direkttel: 08-764 80 84

Utredare Annika Persson
Direkttel: 08-764 86 06

Avdelningsdirektör Ann-Marie Andersson
Direkttel: 08-764 84 65

Pressekreterare Björn Tennholt
Direkttel: 08-764 87 69

Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se