ManpowerGroup

Svenskarna bryr sig om värderingar på jobbet

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 08:29 CET

Åtta av tio svenskar, 83 procent, tycker att det är viktigt att arbetsgivare organiserar verksamheten utifrån tydliga värderingar. Men bara sex av tio, 59 procent, anser att deras nuvarande arbetsgivare gör det. Det visar Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life.

– Värderingar är viktigare än någonsin för att företag ska klara sig i konkurrensen. I dag frågar vi oss vad ett företag står för, inte bara om vi tycker att deras produkter eller tjänster är bra, säger Lars Forseth, vd på ManpowerGroup Sverige.

Den senaste Manpower Work Life-undersökningen visar att 83 procent av svenskarna tycker att det är viktigt att arbetsgivare organiserar verksamheten utifrån tydliga värderingar. Siffran är något högre bland kvinnor (88 procent) än bland män (78 procent). Samtidigt tycker bara 59 procent att detta görs på deras nuvarande arbetsplats.

– Vi ser en tydlig trend där företag som berättar om sina värderingar lyckas bättre med att locka och behålla duktiga medarbetare. Lönekuvertet räcker inte längre – framför allt unga människor motiveras i stället av att känna att de bidrar till ett högre syfte på jobbet, säger Lars Forseth.

Var femte svensk, 19 procent, anser att det som lockar mest med drömjobbet är en möjlighet att hjälpa andra och förbättra samhället, enligt en undersökning från Manpower Work Life tidigare i år. Det kan till exempel jämföras med att sju procent prioriterade lönen, och bara en procent ansåg att status lockade mest.

Tre tips: Så kan företag arbeta med värderingar

  1. Formulera tillsammans. Involvera alla medarbetare i arbetet med att ta fram en värdegrund. Sammanfatta gemensamt värdegrunden i ett fåtal positiva värdeord och beskriv vad de betyder i den dagliga verksamheten.
  2. Gör det levande. Låt inte värdegrundsarbetet stanna vid nedskrivna ord, utan se till att värderingarna genomsyrar den dagliga verksamheten. Skapa rutiner för hur värdegrunden återkommande kan diskuteras vid exempelvis rekrytering, interna möten och utvecklingssamtal.
  3. Lev som ni lär. Cheferna på företaget måste föregå med gott exempel och leva som de lär.

Lyft också fram medarbetare som agerar i enlighet med värdegrunden som positiv inspiration för hela företaget.

Fakta: På frågan ”Hur viktigt tycker du att det är att din arbetsgivare organiserar verksamheten utifrån tydliga värderingar?”, svarade 83 procent att de tycker det är viktigt. Siffran är något högre bland kvinnor (88 procent) än bland män (78 procent). På frågan ”Gör din arbetsgivare detta?” svarade 59 procent ja.

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43, helene.belin@manpowergroup.se

Om Manpower Work Life
Manpower Work Life-undersökningarna genomförs två gånger per år av Kairos Future på uppdrag av ManpowerGroup Sverige. Manpower Work Life-panelen i Sverige består av närmare 20 000 personer och är representativ för den arbetsföra befolkningen med avseende på kön, ålder och bostadsort. Den senaste undersökningen genomfördes under september 2016 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 4 398 personer deltog. 

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management.Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar.Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.