InfoTorg AB

Svenskarna fler än någonsin

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 13:09 CET

Stockholm, 2010-01-21 — Svenskarna är ett folk som gärna flyttar till andra länder, men nya siffror från informations- och upplysningsföretaget InfoTorg visar att vi under 2009 var mer benägna att stanna hemma än vad vi var under 2008.

InfoTorgs siffror visar att drygt 40 000 personer flyttade från Sverige under 2009, vilket är ungefär 5 100 färre än under 2008. Detta kombinerat med en fortsatt stabil invandring på cirka 100 000 personer per år och cirka 112 000 födslar innebär att vi svenskar är fler än någonsin — mer än 9,3 miljoner personer.

- Våra tidigare siffror från 2009 indikerade en babyboom som kunde relateras till finanskrisen, säger Pernilla Brouzell, marknadschef på InfoTorg. Siffrorna för födslar i kombination med färre utvandringar och färre dödsfall, resulterar i en rejäl befolkningsökning under det senaste decenniet. Vi kan jämföra med befolkningen år 2000 — då var vi 8,9 miljoner invånare i Sverige.

2009 blev vi totalt cirka 82 000 fler, vilket är en befolkningsökning som är 12 procent mer än under 2008. Antalet avlidna minskade under 2009, med 90 705 dödsfall mot 91 441 personer föregående år.

Antal födslar Antal invandrade

2009 111 837*                      2009 101 526*

2008 109 301 2008 101 171


Antal avlidna                       Antal utvandrade

2009 90 705* 2009 40 457*

2008 91 441 2008 45 294

* Statstiken är baserad på uppgifter från Statens personadressregister (SPAR). Den baseras på en genomsnittlig förändring per dag under en given månad multiplicerat med antal dagar den aktuella månaden.

För mer information, vänligen kontakta:

Pernilla Brouzell

Marknadschef, InfoTorg

Tfn 070-811 71 04

pernilla.brouzell@infotorg.se


För statistiska frågor, vänligen kontakta:

Ulrika Engdahl

Marknad, InfoTorg

Tfn 08-738 51 23

ulrika.engdahl@infotorg.se


Om InfoTorg

InfoTorg är idag Sveriges ledande leverantör av affärs- och beslutskritiska upplysningar. Företaget tillhandahåller ett omfattande utbud av information från officiella källor om företag, personer, fastigheter, fordon och juridik.

InfoTorg AB har sitt huvudkontor i Stockholm och ingår i Bisnode-koncernen, ägt sedan 2005 till 70% av Ratos och till 30% av Bonnier AB.