elskling AB

Svenskarna flyr rörliga elavtal när elpriserna skenar

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 09:58 CET

Sveriges största tjänst för jämförelse och byte av elavtal, www.elskling.se konstaterar att elpriset på den nordiska elbörsen, Nordpool, har stigit kraftig de senaste månaderna. I januari uppgick medelpriset till 67,1 öre/kWh. En uppgång med hela 52 procent jämfört med 2009 års medelpris i januari på 44,1 öre/kWh. Orsaken är det fortsatt kyliga vädret som höjer förbrukningen i kombination med den extremt svaga hydrologiska balansen, vilket skapar oro för vattenbrist i Sveriges elproduktion.

Eftersom marknaden prissätter framtidens elpriser efter normala förhållanden är elpriset för perioden 2011 och framåt betydligt lägre än priset för kommande månader. Detta leder till ett lägre pris för de långa/fasta kontrakten jämfört med ett tremånaders/rörligt elavtal. Elsklings statistik visar nu att alltfler konsumenter väljer fasta elavtal framför rörliga. I januari 2010 valde 60 procent av abonnenterna fasta elavtal mot 50 procent i december 2009.

 

- Då fasta avtal framstår som billigare än rörliga idag väljer förmodligen fler fasta avtal idag. Historiskt har det lönat sig att välja rörliga avtal, men många uppskattar tryggheten i ett fast avtal och vårt råd är att utgå ifrån sin privatekonomi istället för osäkra prognoser. När det handlar om att jämföra rörliga priser vill vi påminna konsumenten om att vara noggranna i sina jämförelser i en turbulent tid för elpriser. Att titta på en gammal elräkning blir missvisande då priset baserats på ett gammalt börspris. Det börspris som ligger till grund för nästa elräkning är den föregående månadens genomsnittpris på Nordpool. När man jämför rörliga avtal är det egentligen påslaget på börspriset som är relevant att jämföra eftersom börspriset och därmed det totala priset ändras varje månad, säger Omid Ashrafi på elskling.

Jämte fasta och rörliga elavtal finns ett tredje och sämre alternativ, ett så kallat tillsvidareavtal. Vart fjärde hushåll har detta avtal som historiskt varit runt 40 procent dyrare än ett rörligt eller fast elavtal. Tillsvidareavtal varierar som rörliga priser med medelpriset på Nordpool, dock oftast med ett större prispåslag. Tillsvidareavtal tilldelas hushåll som inte aktivt väljer elavtal. Mycket bättre är att aktivt välja elavtal på www.elskling.se

- Konsumenterna har blivit mer aktiva samtidigt som ungefär en fjärdedel av svenska hushåll fortfarande betalar överpriser för sin el. Vi kommer att fortsätta att bidra till en aktiv elmarknad som innebär att elbolagen får nöjdare kunder, branschens image förbättras och konsumenten har möjlighet att göra aktiva elval som sparar pengar och gynnar miljön, säger Omid Ashrafi, marknadschef och medgrundare på elskling.

Internettjänsten www.elskling.se startades 2007 av fem tidigare studiekamrater från KTH som efter några års erfarenhet som managementkonsulter, inom finans och IT-utveckling sammanstrålat för att skapa tjänsten www.elskling.se. Inspirationen kom från England där abonnenter sedan länge kunnat göra jämförelser och byten av elavtal på www.uswitch.com

För mer information om elskling.se

Petter Marwig, vd elskling                                                            070-771 12 51

Omid Ashrafi, marknadschef elskling                                          070-771 12 53

Om Elskling AB  - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal

Elskling AB grundades och drivs sedan starten 2007 av fem Civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se erbjuder ett för konsumenten, kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har elskling hjälpt över 75 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på www.elskling.se. Under 2010 sexfaldigades antalet byten jämfört med 2009 och företagets omsättning steg till cirka 22 mkr.

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se