GfK Sverige AB

Svenskarna fortfarande klart emot ett svenskt medlemskap i Nato – men Natoförespråkarna verkar bli fler

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2011 08:50 CET

Resultatet från GfK Samhällsbarometer visar att
Natomotståndet ligger stabilt mot såväl SOM-undersökningen 2010, där andelen
som anser att det är ett dåligt förslag att Sverige söker medlemskap i Nato låg
på 47 procent, men också mot det resultat som Sifo redovisade i maj 2011, då 50
procent av de tillfrågade inte tycker att Sverige skall ansluta sig till
försvarsalliansen. 

Det som däremot skiljer resultatet i denna studie från
andra studier är att andelen som nu är uttalat för ett svenskt Natomedlemskap verkar
ha ökat något, eftersom andelen nu är 26 procent mot tidigare 18 procent (SOM
2010), respektive 23 procent (Sifo i maj 2011).

Motståndet mot Nato är lika stort bland
kvinnor som bland män, men andelen män som är Natoförespråkare är signifikant större
än andelen kvinnor. Det är istället vanligare bland kvinnor att inte alls ha
någon uppfattning i frågan.

Den åldersgrupp som utmärker sig som
Natomotståndare och som signifikant skiljer sig från genomsnittet, är de i
medelåldern, 30-49 år. Den unga gruppen, dvs. de under 29 år, är i stället signifikant
oftare för ett svenskt Natomedlemskap.  

Övriga samhällsgrupper som är signifikant oftare än
genomsnittet emot ett Svenskt Natomedlemskap
är de med barn under 16 år (59 %), låginkomsttagare (58 %), Miljöpartiets
väljare (67 %), men framförallt de som skulle rösta på Vänsterpartiet (76 %) om
det vore val idag.

De grupper som är signifikant oftare för ett medlemskap i
Nato är män (33 %), men också de som är boende i Stockholm (33 %), höginkomsttagare
(32 %), Moderaternas väljare (41 %) men framförallt de som skulle rösta på Folkpartiet
liberalerna om det vore val idag(46 %).

Bland väljargrupperna till de övriga riksdagspartierna är
Natomotståndarna genomgående betydligt fler än Natoförespråkarna.

Kontakt:

Peter Rinderud, Opinionsansvarig, GfK Custom
Research Sverige. Tel. 08-791 31 36 och 
0707-107416

E-post. peter.rinderud@gfk.com

 

Bakgrund

Urvalet
är nationellt representativt och vägs sociodemografiskt på kön, ålder och
region. Undersökningen baserar sig på 1 000 telefonintervjuer inom ramen för GfK
Samhällsbarometer som mäter svenskarnas attityder till olika politiska frågor. Datainsamlingen
för denna studie genomfördes under perioden 1-10 december från GfKs egna
telefoncentral – för bästa kvalitet och kontroll.

 

Frågeställningen löd: ”Nato är en
militär allians med 28 medlemsstater, däribland USA och flera europeiska
länder. Sverige är idag inte medlem i NATO. Är du för eller emot ett svenskt medlemskap i NATO?” Med följdfrågan “Starkt eller svagt för/emot?“

 

Tillsammans med ”varken för eller emot” och ”har
ingen uppfattning” bildas en svarsskala på 1-6, nämligen; 1 = starkt emot, 2 = svagt
emot, 3 = varken för eller emot, 4 = svagt för, 5= starkt för,
respektive 6=har ingen uppfattning i frågan. Frågeformuleringen är framtagen med
syfte att fånga upp de faktiska attityderna till svenskt Natomedlemskap i
dagens kontext, och inte om man fiktivt skulle rösta Ja eller Nej om det vore
en folkomröstning om Nato idag.  

GfK är ett av de största opinions- och marknadsundersökningsinstituten i
världen med 11 000 anställda i fler än 100 länder. GfK Sverige är ett
helägt dotterbolag till tyska GfK Group. I Sverige är GfK bland de största undersökningsinstituten
i landet med ca 150 anställda på huvudkontoret i Lund och regionkontoret i
Stockholm.

 

GfK är ett fullserviceinstitut, vilket innebär att GfK själva sköter hela
undersökningsprocessen från design av studie till datainsamling och
avrapportering. GfK förser sina kunder med faktabaserad marknadskunskap som ger
konkurrensfördelar och tillväxt.