Demoskop AB

Svenskarna mer kritiska till Internetövervakning än amerikaner

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 12:03 CEST

Två av tre svenskar säger nej till möjligheten att övervaka människors mejl i avsikt att avslöja eventuell terroristverksamhet. Det är klart fler än i USA, där nästan lika många är för möjligheten (45%) som emot (52%).  Knappt ett år efter terroristdåden på Manhattan 2001 var något färre (47%) amerikaner emot sådana övervakningsmöjligheter, men motståndet har ökat väldigt måttligt.

Här ställs integritetsfrågan mot de bedömda riskerna för terrorism och hur angeläget man anser det vara att reducera riskerna. Att amerikaner i valet mellan individens kontra samhällets rättigheter är mer benägna att ställa sig på samhällets sida än svenskarna är inte alls självklart, men dådet 2001 är förstås fortfarande en stark påminnelse om riskerna. Med bombattentatet i Boston i färskt minne har möjligen viljan att bekämpa terrorism åter ökat.

övervakning Sverige-USA

I Sverige är äldre och Alliansväljare mest positiva till övervakningsmöjligheten.

övervakning Sverige-demografi

Om Demoskops undersökning:

  • Antal intervjuer: 615
  • Metod: Webbintervjuer inom ramen för Demoskops slumpmässigt telefonrekryterade webbpanel.
  • Vägning: Resultaten har vägts med avseende på kön, ålder och partisympatier för att på bästa sätt representera allmänheten
  • Tidsperiod: 11 juni 2013
  • Beställare och genomförare: Demoskop

Om undersökningen i USA, se Pew Research Center.

Med tanke på ämnesområdet kan metoden webbundersökning på marginalen spela någon roll för resultaten. Samtidigt kan sägas att representativiteten generellt sett är god och att det numera är klart färre än 10 procent som inte är Internetanslutna.

Ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsanalys

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: info@demoskop.se

Se gärna ett kort filmklipp om Demoskop