Famna

Svenskarna mot vinstutdelning i vården - motståndet kompakt oavsett partisympatier

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 13:45 CEST

Missnöjet mot privata vårdgivare växer. Idag tycker 45 procent av svenskarna att privata företag är ganska eller mycket dåliga på att bedriva vård och omsorg. Det är en fördubbling - 2010 var siffran 23 procent. Bästa vårdgivare är kommuner och landsting, följt av ideella och idéburna organisationer, enligt svenska folket.

Det framgår av en färsk undersökning av svenskarnas syn på offentliga, privata och ideella/idéburna vårdgivare genomförd av undersökningsföretaget Novus.  Åtta av tio tycker att det är ganska stora eller mycket stora skillnader mellan privata, offentliga och ideella/idéburna vårdgivare. En uppfattning som varit i stort sett konstant sedan 2009 då den första undersökningen genomfördes.

Däremot märks ett ökat misstroende mot privata vårdgivare vid årets undersökning. En förklaring kan vara den senaste tidens uppmärksammade fall där privata vårdgivare kritiserats hårt för orimliga vinstmarginaler, bristande vård och i vissa fall även för vanvård. Nästan varannan svensk, eller 45 procent menar att privata vårdgivare är ganska eller mycket dåliga på att bedriva vård. 

-   Det svaga förtroende för privata vårdgivare är en mycket allvarlig signal. Misstroendet riskerar att spilla över på andra vårdgivare som exempelvis ideella och idéburna, som har en god kvalitet i vården, säger Lars Pettersson, generalsekreterare Famna som beställt undersökningen.

Bland allmänheten är motståndet stort mot att vinster från vårdsektorn delas ut till ägarna.  Åtta av tio menar att vinsten ska investeras i verksamheten och inte betalas ut till ägarna. Det är en ökning jämfört med tidigare undersökningar. 2009 menade 71 procent att vinsten skulle återinvesteras i verksamheten mot 67 procent 2010.

Motståndet mot vinstutdelning i vården är genomgående, oavsett exempelvis ålder, utbildning eller partitillhörighet.

-   Svenska folket ger ett tydligt besked om att vård och omsorg inte ska vara kassakor för privata investerare. Andra värden än vinstmaximering måste styra i vården. Det är dags att stat, kommun och landsting tar hänsyn till kvalitet och uppföljning när vård upphandlas, och inte enbart lägsta pris, säger Lars Pettersson.

Störst motstånd mot vinstutdelning har personer mellan 50-64 år (86 %). Bland 18–29-åringar tycker
71 % att vinsten ska återvinvesteras i verksamheten. 

För mer information kontakta:
Lars Pettersson, generalsekreterare Famna
Tel: 070 144 55 98
E-post: lars.pettersson@famna.org
  

Fakta om undersökningen
Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Famna intervjuat 1 000 slumpvis utvalda personer perioden 16-21 februari 2012 om deras syn på vård och omsorg idag. Jämförelser har gjort med tidigare undersökningar genomförda juni 2009 och maj/juni 2010.

Om Famna
Famna är en branschorganisation som har till uppgift att verka för tillväxt och utveckling av vård och social omsorg utan vinstsyfte. Under 2011 omsatte Famnas 47 medlemsföretag vård och social omsorg till ett värde av 3,4 miljarder kronor. Till detta kommer de värden av annat slag, värden komna ur exempelvis de intressen eller de idé- och värdegrunder som verksamheterna vilar på; humanitär, kooperativ gemenskap eller konfessionell grund som producerades.

Om Novus
Novus är ett undersökningsföretag som startade 2006 med ambitionen att förena traditionell undersökningsmetodik med moderna medier och därmed leda företag från åsikt till insikt. Novus arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi med metoder som anpassas efter frågeställning och målgrupp. Novus Group International AB är ett publikt bolag och noterat på Aktietorget i Stockholm.