Ipsos Sweden

Svenskarna pessimistiska om EU:s framtid

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 07:06 CEST

6 av 10 tror att en Brexit skulle påverka Sverige negativt och varannan svensk tycker att EU utvecklas i fel riktning. Det visar DN/Ipsos specialmätning om EU och Europas framtid som publiceras idag.

Brexit
En majoritet av de intervjuade tror att konsekvenserna blir negativa, både för EU och för Sverige, om Storbritannien röstar för att lämna EU. 76 procent tror att konsekvenserna för EU blir negativa medan 56 procent tror att Sverige skulle påverkas negativt.  

Dock är kännedomen om britternas kommande folkomröstning om EU fortfarande låg bland svenska väljare. Var fjärde svensk vet vad det handlar om när media rapporterar om ”Brexit”. 65 procent svarar att de inte vet vad Brexit handlar om. Kännedomen är klart högre bland högutbildade och höginkomsttagare. De med kännedom om ”Brexit” tror oftare att konsekvenserna blir negativa för EU och Sverige.

EU:s framtid
5 av 10 anser att utvecklingen i EU går åt fel håll. Vanligaste motivet till uppfattningen att utvecklingen går åt fel håll är hur EU har hanterat höstens flyktingkris. Ett annat motiv är att EU:s makt har blivit för stor i förhållande till medlemsländerna.

Samtidigt vill 4 av 10 att EU ska ha mer gemensam politik. Det politikområde där flest vill se mer gemensam politik är flykting/migration/integration. Många respondenter uttrycker missnöje med rådande ansvarsfördelning mellan EU:s medlemsländer.

  • 7 av 10 tror att Sverige är kvar i EU om tio år.
  • 2 av 10 tror att EU finns kvar om 10 år i nuvarande form.
  • 6 av 10 tror att EU kommer att förändras under de kommande 10 åren.

Läs Ipsos rapport i sin helhet här och mer i artikeln på DN.se

För mer info, kontakta:
David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com
Nordenchef, Ipsos Public Affairs

Om Ipsos:

Ipsos är ett globalt strategi- och analysföretag med ca 17 000 anställda och verksamhet i 90 länder. Ipsos erbjuder full service inom research och analys genom fem globala affärsområden: Ipsos Connect (Media och kommunikation), Ipsos Marketing, Ipsos Public Affairs, Ipsos Loyalty och Ipsos Observer (Datainsamling och sammanställning). Ipsos är noterat på Parisbörsen och har huvudkontor i Paris. www.ipsos.se, www.ipsos.com