Post- och telestyrelsen, PTS

Svenskarna pratar mer i mobilen – lägre priser dämpar omsättningen

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 11:27 CET

Antalet ringda minuter i mobilnäten ökade kraftigt, med 26 procent, under första halvåret 2006 jämfört med samma period 2005. Det visar PTS rapport Svensk telemarknad första halvåret 2006.

Trafiken i 3G-näten fördubblades mellan perioderna och utgör nu drygt 10 procent av mobiltrafiken. Dessutom fyrdubblades datatrafiken i mobilnäten och en mobil dataanvändare förbrukar i genomsnitt 2,5 MB data per månad.

Omsättningen för mobila samtalstjänster ökade endast marginellt, från 8,1 till 8,2 miljarder kronor, trots den kraftiga trafikökningen. Detta är ett resultat av att det under senare tid har blivit billigare att ringa med mobiltelefon.

314 000 IP-baserade abonnemang
Inom fast telefoni fortsätter den IP-baserade telefonin att locka kunder. Antalet IP-baserade abonnemang uppgick vid halvårsskiftet till 314 000 stycken, en ökning med 151 procent jämfört med samma tidpunkt 2005 då antalet abonnemang var 129 000.

Omsättningen på den totala marknaden för fasta samtalstjänster, främst traditionell telefoni, minskade med 9 procent mellan perioderna och uppgick till 10,2 miljarder kronor under första halvåret 2006. Minskningen av intäkter från traditionell telefoni i det fasta telenätet kompenseras dock av att bredbandstjänster via det fasta nätet genom DSL-teknik ger ökade intäkter.

44 procent av hushållen har bredband
Antalet bredbandsabonnemang fortsätter öka. Drygt 1,9 miljoner hushållskunder var uppkopplade med någon typ av fast anslutning vid halvårsskiftet, vilket motsvarar cirka 44 procent av hushållen. Ett år tidigare var andelen av hushållen som hade fast anslutning 33 procent. Mer än hälften av hushållskunderna med bredband har tillgång till tjänster med en kapacitet över 2 Mb per sekund, vilket möjliggör multimedietjänster med hög kvalitet.

Omsättningen för Internetaccess totalt, inklusive uppringt Internet, var under första halvåret 4,64 miljarder kronor – en omsättningsökning med 28 procent jämfört med första halvåret 2005.

* Läs rapporten
* Se underlag för grafik
http://www.pts.se/Nyheter/pressmeddelande.asp?ItemID=6222&LanguageID=SE

För mer information:
Fredrik Öst, marknadsanalytiker, tfn: 08-678 57 80