Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Svenskarna skickade 1,8 miljarder SMS

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 09:00 CEST

Svenskarna skickade 1,8 miljarder SMS under år 2003. Det är en ökning med 36 procent i jämförelse med år 2002, enligt SIKA:s årliga statistik om televerksamheten i Sverige.

Motsvarande siffra för år 2002 var 1,3 miljarder skickade SMS. Även samtalstrafiken mellan mobiltelefoner ökade kraftigt. Under 2003 steg samtalsvolymen med 23 procent till cirka 4 miljarder trafikminuter.

Den fasta telefoniverksamheten utvecklades i motsatt riktning. Abonnemangen minskade med två procent och den nationella samtalstrafiken minskade med sex procent i jämförelse med år 2002.

Även trafikvolymen avseende uppringd Internet minskade, främst till följd av att allt fler kunder övergick till fast Internetaccess. Trots minskningen dominerade de fasta teletjänsterna volymmässigt och genererade totalt 48,4 miljarder trafikminuter år 2003.

Telemarknadens omsättning för år 2003 slutade på totalt 75,4 miljarder kronor, vilket är i nivå med föregående års omsättning. Där den fasta telefonin har minskat i omsättning, har mobiltelefoni och Internet ökat i motsvarande utsträckning.

Uppgifterna är hämtade från rapporten Televerksamhet 2003 i serien SIKA Statistik, som finns tillgänglig på SIKA:s webbplats. Rapporten bygger på en totalundersökning av företag, som bedrivit televerksamhet under år 2003.

Statistiskansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Christina Kvarnström, telefon: 08-506 206 68, e-post: christina.kvarnstrom@sika-institute.se, www.sika-institute.se

Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Mats Jernström, telefon: 019-17 61 14, e-post: mats.jernstrom@scb.se, www.scb.se

Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.