TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Svenskarna tror på sämre välfärd men bättre ekonomi 2010

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2009 09:18 CET

44 procent av svenskarna tror på en försämrad välfärd för barn och äldre 2010. Bara 15 procent tror att välfärden förbättras nästa år. Det visar en ny undersökning från TCO*. Samtidigt tror mer än varannan svensk, 57 procent, att Sveriges ekonomi blir bättre 2010 än vad den var 2009.

TCO har låtit Novus Opinion undersöka svenska folkets förväntningar på utvecklingen vad gäller Sveriges välfärd, ekonomi och arbetsmarknad 2010.

44 procent tror att välfärden för barn och äldre blir sämre 2010 än den var 2009. Bara 15 procent tror att välfärden blir bättre. I alla yrkeskategorier och åldersgrupper är det fler som tror på en försämrad välfärd än en förbättrad. Samtidigt ser svenskarna mer positivt på landets ekonomi. 57 procent tror att Sveriges ekonomi blir bättre 2010 än vad den varit 2009. 17 procent tror att ekonomin blir sämre.

- Sambandet mellan ekonomisk utveckling och bättre välfärd är inte längre självklart. Svenska folket verkar inte tro att ett förbättrat ekonomiskt läge kommer leda till bättre kvalitet i välfärden. Det är ett oroväckande tecken på att tilltron till den svenska modellen, som bygger på att ekonomisk utveckling och ökad välfärd går hand i hand, försvagats, säger Sture Nordh, ordförande i TCO.

Män är genomgående mer positiva än kvinnor till ekonomins och välfärdens utveckling. Två av tre män tror på bättre tider för Sveriges ekonomi mot knappt hälften av kvinnorna kvinnor. 48 procent av kvinnorna tror på en försämrad välfärd och bara 11 procent på bättre välfärd 2010 än 2009. Bland män är motsvarande siffror 40 respektive 19 procent.

- Att kvinnor är mer pessimistiska är en signal värd att ta på allvar, Fortfarande är det flest kvinnor som jobbar inom välfärdsyrkena, som lärare, sjuksköterskor och socialsekreterare. De befinner sig dagligen i mötet mellan människor och välfärden, fortsätter Sture Nordh.

När det handlar om hur privatekonomi och arbetsmarknad kommer att utvecklas nästa år är osäkerheten stor. Fyra av tio tror att 2010 blir ett bättre år vad gäller jobben än 2009 medan drygt tre av tio tror att det blir sämre. Drygt var tredje svensk tror att privatekonomin blir bättre medan drygt var femte tror den blir sämre. De flesta, fyra av tio, tror på en oförändrad privatekonomi.

- Sverige behöver investeringar i utbildning och kompetensutveckling, en reparerad a-kassa och sjukförsäkring och en mer expansiv finanspolitik för att understödja konjunkturuppgången, öka efterfrågan och stärka framtidstron, avslutar Sture Nordh.

*Novus opinion har på uppdrag av TCO genomfört undersökningen under perioden 24-27 november. 1000 svenskar mellan 18-65 år deltog i undersökningen. Se bilaga för frågeformuleringar och svarsalternativ.

För mer information, kontakta:

För ytterligare kommentarer: Sture Nordh, ordförande 070-346 23 28

Frågor om undersökningen: Kerstin Olsson, presschef 070-978 33 83

Sammanfattning av undersökningen:

Välfärden för barn och äldre

 • · 44 procent tror att välfärden för barn och äldre blir sämre 2010 än den var 2009. Bara 15 procent tror att välfärden blir bättre.
 • · 48 procent av kvinnorna tror på en försämrad välfärd och bara 11 procent på bättre välfärd 2010 än 2009. Bland män är motsvarande siffror 40 respektive 19 procent.
 • · 58 procent av norrlänningarna tror på en försämrad välfärd vilket gör deras syn på välfärden till den mest pessimistiska bland svenskarna. Också i Västsverige är pessimismen stor. 48 procent tror på en försämrad välfärd och 12 procent på en bättre välfärd.
 • · I alla yrkeskategorier och åldersgrupper är det fler som tror på en försämrad välfärd än en förbättrad. Ålderskategorin 56-65 år är mest pessimistisk, hela 59 procent tror på en försämring.

Sveriges ekonomi

 • · 57 procent av svenskarna tror att Sveriges ekonomi blir bättre 2010 än vad den varit 2009. Bara 17 procent tror att ekonomin blir sämre.
 • · Män är betydligt mer positiva än kvinnor. 66 procent av männen, tror på bättre tider för Sveriges ekonomi mot 48 procent bland kvinnor.
 • · Tjänstemän är den mest positiva yrkeskategorin, 65 procent tror på bättre tider för Sveriges ekonomi.
 • · Pensionärer är mest pessimistiska, 29 procent tror på sämre tider.

Privatekonomi

 • · 35 procent tror att privatekonomin blir bättre medan 21 procent tror den blir sämre. De flesta, 39 procent, tror på en oförändrad privatekonomi.
 • · Ålderskategorin 56-65 år är de i särklass mest pessimistiska när det handlar om privatekonomin. Nästan hälften 49 procent, tror på en sämre privatekonomi. Bara 10 procent av dessa tror på en förbättring.
 • · Egna företagare är mest positiva. Hela 53 procent tror på en bättre privatekonomi.
 • · Kvinnor är betydligt mer pessimistiska än män när det kommer till synen på den egna ekonomin. 28 procent av kvinnorna tror den kommer försämras 2010 jämfört med 15 procent av männen.
 • · Stockholmare är mest positiva till sin privatekonomiska utveckling. 42 procent tror den blir bättre 2010 än den var 2009, 16 procent tror den blir sämre.
 • · Ensamstående hushåll är mest pessimistiska, 28 procent av tror på sämre privatekonomi.

Arbetsmarknad

 • · 40 procent tror att 2010 blir ett bättre år vad gäller jobben än 2009 medan 32 procent tror att det blir sämre.
 • · 37 procent av kvinnorna och 27 procent av männen tror på en försämrad arbetsmarknad.
 • · Mer än var tredje stockholmare, 35 procent tror på en försämrad arbetsmarknad, vilket gör stockholmarna till de mest pessimistiska.
 • · Invånarna i Mellansverige och Norrland är mest positiva om jobben. Hela 45 procent tror där på en förbättrad jobbutveckling.
 • · En dryg fjärdedel, 26 procent tror att den egna jobbsituationen blir bättre 2010 än den varit 2009. Knappt hälften, 49 procent tror på en oförändrad utveckling och 13 procent tror på en sämre personlig jobbsits.
 • · I Västsverige tror 16 procent på en försämrad personlig jobbsituation vilket gör västsvenskar till de mest pessimistiska.

Kerstin Olsson

Presschef  TCO

Tel + 46 8 782 91 02

Mob + 46 70 978 33 83

Linnégatan 14

114 94  Stockholm

kerstin.olsson@tco.se

www.tco.se

http://www.facketforandras.nu