E.ON Sverige AB

Svenskarna tror på solrevolution

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 07:59 CEST

Hälften av svenskarna tror att solenergi kommer att stå för 20 procent av den svenska energiproduktionen om 10 år. Det visar en undersökning som YouGov genomfört på uppdrag av E.ON. Det är en drastisk ökning mot idag då solenergi står för mindre än en procent av energiproduktionen. I undersökningen framgår även att solenergi är det mest populära förnybara energislaget och att hela fyra av fem vill installera solceller i hemmet.

Svenskarna är inte bara förtjusta i solenergi, de har även hög tilltro till energislagets potential i framtiden. Över sju av tio (72 procent) tror på solenergin som en framtida energikälla och varannan svensk tror att solenergi inom tio år kommer svara för en femtedel av den svenska energiproduktionen. Det kan jämföras med att solenergin idag står för mindre än en procent av energiproduktionen.

– Vi har sett en stor förändring i svenskars inställning till solenergin bara under det senaste året. Undersökningen visar att det finns en stark framtidstro på solen och att många svenskar efterfrågar solenergi i sitt elavtal, säger Karin Jarl- Månsson, VD, E.ON Försäljning.

Fyra av fem vill installera solceller

Hela 80 procent av alla hus- och villaägare i Sverige är positiva till att installera solceller på sina tak. 68 procent som bor i flerfamiljsbostad, t.ex. hyresrätt eller bostadsrätt önskar att de själva eller t.ex. bostadsrättföreningen kunde installera solceller på hustaken.

- Undersökningen visar att det finns en stor vilja att producera sin egen el i Sverige. I stora delar av Sverige finns det goda förutsättningar för effektiv solenergiproduktion. Södra Sverige har till exempel lika mycket solinstrålning som norra halvan av Tyskland som idag är ledande i Europa och ett av världens solcellstätaste land. Vi arbetar för att solceller ska bli ett lika naturligt och medvetet val som att köpa ekologisk mat, säger Karin Jarl- Månsson, VD, E.ON Försäljning.

Den stora positiva inställningen till trots är det en av tre som inte vet om de har förutsättningar att installera solceller. En av tre tror heller inte att de har förutsättningar att installera solceller. För att underlätta för solcellsentusiaster att ta reda på sina förutsättningar och bli mer informerade om solenergins fördelar har E.ON lanserat tjänsten Solpatrullen och söker nu Solfarmare.

Om Solpatrullen och Solfarmare

Solpatrullen som består av solcellsexperter och hantverkare, erbjuds som en kostnadsfri tjänst i form av ett besök hos den som är intresserad av att veta mer om solenergi och få svar på om hens hus kan installera solceller på taket eller ej. Solpatrullen ska bidra till att informera fler människor om egenproducerad el och förstå de långsiktiga vinsterna med solceller. Det är en investering både för miljön och sin privata ekonomi på lång sikt.

E.ON monterar solceller på taket åt Solfarmarna för att utvinna förnybar energi direkt från solens strålar, och på så sätt producerar sin egen el. Som en del i lanseringen av Solfarmare söker nu E.ON efter fem personer som genom en tävling har chansen att vinna en gratis och skräddarsydd solcellsanläggning. Läs mer här; https://www.eon.se/privat/solfarmare.html.

Undersökningen i sin korthet

 • Hälften av svenskarna tror att solenergi kommer att stå för 20 % av den svenska energiproduktionen om 10 år
 • Fyra av tio svenskar (41 %) väljer solen som sin favoritenergikälla. På andra plats kommer vatten (18 %) och på tredje plats vinden (12 %)
 • Sex av tio svenskar (63 %) tycker att solenergi bör vara subventionerad
 • 72 % tror på solenergin som en framtida energikälla i Sverige
 • Av de som inte tror på solenergi är är over hälften som anger “långa vintrar”
  (56 %) och “dåligt väder” (55 %) som de främsta anledningarna
 • 32 % upplever att deras intresse för solenergi har ökat det senaste året
 • 73 % av svenskarna vill installera solceller (80 % av de som bor i hus och 68 % av de som bor i flerfamiljsbostad så som bostads- eller hyresrätt)
 • 1 av 3 vet inte om de kan installera solceller på sitt tak och 1 av 3 upplever att de inte kan
 • 48 % vill installera solceller på Globen och Friends Arena medan 45 % vill installera solceller på Riksdagen och Malmö Arena

Undersökningen genomfördes under april 2016 av YouGov på uppdrag av E.ON. Totalt deltog 2012 respondenter.

För mer information vänligen kontakta:
Karin Jarl-Månsson, VD, E.ON Försäljning
E-post: Karin.Jarl-Mansson@eon.se
Tel: +46 70 528 51 90

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.