Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR

Svenskarna tror på Sverige som turistland

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2006 09:47 CEST

Nio av tio svenskar tror att Sverige har blivit mer attraktivt som turistland de senaste 10 åren.Män anser i något högre utsträckning än kvinnor att Sverige blivit ett mer attraktivt land att turista i.Pressmeddelandet, grafiken och Temoundersökningen i sin helhet finner du på www.shr.se. Grafiken kan laddas ner som en pressbild.