PREERA

SVENSKARNA VÄRDERAR DEMOKRATIN HÖGST

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 08:00 CEST

Den första nationella mätningen av Sveriges kultur och värdegrund visar att svenskarna värderar demokratin i det svenska samhället högst. När svenskarna i en s.k. CTT-mätning (Cultural Transformation Tool) fått välja vilka tio värdeord man tycker bäst beskriver nuvarande samhällsvärderingar, återfinns hela fyra ord direkt kopplade till demokrati. Dessa är yttrandefrihet (plats 1), fred (plats 2), mänskliga rättigheter (plats 5) och demokratiska processer (plats 6).

Fyra av de tio värdeord som svenskarna använder för att beskriva värderingarna i dagens samhälle är dock potentiellt begränsande. Dessa är byråkrati (plats 3), arbetslöshet (plats 4), ovisshet om framtiden (plats 8) och resursslöseri (plats 9). Enligt CTT-metodiken kan andelen potentiellt begränsande värdeord i kulturen beskrivas som ett mått på energiläckage, även kallat kulturell entropi. Entropinivån i det svenska samhället ligger på 31%.

- Nyligen genomförda mätningar av visar att motsvarande nivå i USA är 52% och Island 54%, vilket är alarmerande högt. I företag och organisationer är riktmärket att entropinivån inte skall överstiga 10%, säger Anders Löfgren på managementkonsultbolaget Preera som är ett av de bolag som har genomfört studien.

Samma mätning har även mätt hur svenskarna upplever kulturen på sina arbetsplatser. Där är entropinivån betydligt lägre; rikssnittet ligger på 17 % för hela Sverige.

Resultaten är en del av en mer omfattande studie om svenskars kultur och värdegrund, Sverige 2009+.
CTT-mätningen tar sikte på att fånga och jämföra individuella värderingar med upplevda och önskvärda gemensamma värderingar i samhället. Metoden används ofta för att arbeta med kultur- och värdegrundsfrågor på arbetsplatser. Initiativet till den nationella mätningen kommer från de fyra oberoende konsultbolagen Preera, Nordic Brand Academy, Corporate Missions och Fortus.

Vill du veta mer om studien Sverige 2009+ eller om CTT som verktyg för systematiskt värdegrundsarbete?


Kontakta

Anders Löfgren, managementkonsult Preera

Telefon: 031-750 9061, Mobil: 070-843 90 61

Mail: anders.lofgren@preera.se

 

Jenny Lindström, managementkonsult Preera

Telefon: 031-750 9087, Mobil: 070-843 90 87

Mail: jenny.lindstrom@preera.se


Ytterligare information om Preera och om studien Sverige 2009+ finns på www.preera.se.