Svensk Energi

Svenskarna vill kunna påverka sin elkostnad – med teknikens hjälp

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2014 10:08 CEST

Svensk Energis senaste Elmätare visar att en tredjedel av de elkunder som väljer avtal gör det för att aktivt kunna påverka sina elkostnader. Över hälften kan tänka sig att anpassa sin elanvändning över dygnet för att spara pengar. Men helst vill elkunden vara aktiv på ett passivt sätt – genom automatik för smartaste energianvändning.

Två av tre elkunder i Svensk Energis konsumentbarometer Elmätaren vet att elpriset varierar över dygnet. Över hälften är också beredda att anpassa sitt beteende – exempelvis köra tvätt- och diskmaskin eller justera värmen i huset nattetid – för att spara pengar.   

– Det finns idag möjlighet att få ett timavtal där priset varierar över dygnet. Det är kanske mest intressant för eluppvärmda villor med styrsystem som skulle kunna reglera elanvändningen för uppvärmning. Samtidigt är det viktigt att veta att priset snabbt kan variera, särskilt på vintern, det finns därmed en risk att räkningen blir högre än med ett vanligt rörligt pris. Det gäller helt enkelt att vara aktiv och ha koll, säger Malin Thorsén, projektledare för Ladda Sverige på Svensk Energi. 

Många är intresserade av nya tjänster som automatiskt ger effektivare energianvändning. Framförallt att värmesystemet anpassar sig efter väderprognos eller går ner under natten. Men också tjänster som varnar om att elkostnaden är på väg att bli högre än normalt eller en möjlighet att betala fast pris på el oavsett hur mycket som används. 

– Vi ser gärna att fler aktörer än elbranschen bidrar till att skapa tjänster som gör det lätt för kunden att få överblick och skapa sig kunskap om sin el- och energianvändning. Den automatik som kunderna efterfrågar är inte långt borta. Det ska vara enkelt att vara elkund vare sig man vill vara bekväm eller aktiv, avslutar Malin Thorsén.

Elkundernas topp 5 - Önskade energitjänster:

  1. Värmesystem som automatiskt anpassar sig efter väderprognoser, solinstrålning och inomhustemperatur (76 %)
  2. Värmesystem som automatiskt minskar temperaturen på natten eller arbetstid (74 %)
  3. Funktion som varnar för om elräkningen är på väg att bli högre än vanligtvis (68 %)
  4. Betala fast pris oavsett hur mycket hur mycket man använder (49 %)
  5. Betala fast pris för en viss inomhustemperatur (44 %)

För mer information, kontakta Malin Thorsén, projektledare Ladda Sverige, tel 0701-64 44 26 alt malin.thorsen@svenskenergi.se

eller Kalle Lindholm, pressansvarig, tel 0709-96 25 90 alt kalle.lindholm@svenskenergi.se

Mer information finns på vår hemsida, http://www.svenskenergi.se/Pressrum/Pressmeddelanden/

Svensk Energi - Swedenergy - AB
101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31
Tel: 08-677 25 00, Fax 08-677 25 06
E-post: info@svenskenergi.se , Hemsida: www.svenskenergi.seSvensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.