E.ON Sverige AB

Svenskarna vill ta kontroll över elförbrukningen

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 16:07 CET

Varannan svensk är intresserad av att använda en mätare för att få bättre koll på den egna elförbrukningen. Lika många kan tänka sig att byta elleverantör för att få bättre koll på sin elanvändning. Det visar en omfattande undersökning med 2000 respondenter utförd av SIFO på uppdrag av E.ON.

- Nyligen kom regeringen med ett förslag som ska göra det enklare för allmänheten att mäta sin elförbrukning. Det framgår tydligt av SIFO-undersökningen att det finns ett stort intresse bland svenskarna för utrustning som ger bättre koll på elförbrukningen. Vi delar synen att enklare avläsning skulle leda till nya förbrukningsmönster och möjlighet att sänka både elkostnader och miljöpåverkan, säger Anders Olsson, vice VD E.ON Sverige AB.

Varannan svensk (49 procent) är intresserad av en mätare som gör det möjligt att se hemmets elförbrukning i realtid. 29 procent ville se förbrukningen via en display i hemmet, 21 procent via webben (i datorn) och 10 procent via en mobilapplikation. Mest entusiastiska är malmöbor där 57 procent är intresserade av en mätare av något slag som ger bättre koll på förbrukningen.

Skulle underlätta att se elen i siffor

Många svenskar anser att det skulle underlätta att spara el om man kunde se elförbrukningen visad i siffror. Nästan var femte svensk (18 procent) anser att de skulle kunna spara mellan 11 – 20 procent på sin elförbrukning på detta vis. Mest optimistiska är göteborgare där hela 26 procent tror sig kunna spara mellan 11 – 20 procent.

Många redo att byta elleverantör

Nästan varannan svensk (45 procent) skulle kunna tänka sig att byta elleverantör om den skulle ge bättre koll på elförbrukning. Mest benägna att byta elleverantör av detta skäl är smålänningar (52 procent), medan norrlänningar är minst benägna (37 procent).

Pengar viktig orsak till diskussion i hemmet

Elförbrukning är något som diskuteras flitigt i svenska hem enligt undersökningen. Flitigast diskuteras elförbrukningen hos villaägare som bor i ett hus med någon form av eluppvärmning, där 50 procent uppger att de diskuterar med sin partner och 18 procent diskuterar med barnen. Vad man diskuterar kopplat till elförbrukningen är främst hur man kan spara pengar (62 procent) och hur man kan värna om miljön (42 procent).

Lista: "Vad av följande har du gjort för att minska hushållets elförbrukning"

Använder lågenergilampor:                      89 procent

Förbättrat isoleringen i huset:                   37 procent

Begränsar vattenanvändningen:              48 procent

Sänker temperaturen inomhus:               49 procent

Väljer energisnåla hushållsprodukter 

och vitvararor t.ex matberedare, 

mikrovågsugn, spis, kyl och frys:            66 procent

Slår av strömbrytaren till 

produkter som inte används:                   76 procent

Använder grenuttag med 

strömbrytare för att kunna 

stänga av flera produkter 

samtidigt när de inte används:                 58 procent

 

Om undersökningen

SIFO-undersökningen genomfördes från 28 november till den 8 december 2011. Undersökningen, som är rikrepresentativ, bygger på en enkät ställd till 2000 respondenter i åldern 15 och uppåt med jämn fördelning mellan män och kvinnor.  Datainsamlingen utfördes med hjälp av en omnibusundersökning genomförd med telefonintervjuer.

För mer information om undersökningen kontakta:

Jon Andersson, Senior Research Executive på TNS SIFO

Mobil: +46701842009 


E-post:
jon.andersson@sifo.se

 

Melinda Frigyesi Almström, PR Manager E.ON Sverige AB 


Mobil: +46 70 75 386 75

E-post: melinda.frigyesi-almstrom@eon.se

 

E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag, med verksamhet i Europa, Ryssland och Nordamerika. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2010 cirka 43 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.