Transportföretagen

​Svenskarnas resande med turistbuss ökar till 7,8 miljoner resor per år

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2016 07:20 CEST

Turist- och beställningstrafik med buss ökar med 345 000 resor mellan 2014 och 2015 till 7,8 miljoner resor totat för 2015.

- Bussen kan köra turisten varthelst det finns en väg. Den svenska turistnäringen behöver fungerande  persontransporter och bussen ger många människor möjlighet att uppleva Sveriges skiftande turistmål. Det är glädjande att fler nu väljer turistbussen, säger Anna Grönlund, branschchef och vice VD för Sveriges Bussföretag.

I årets rapport om turistbussutvecklingen finns förutom 2015 års fakta även en trendanalys för åren 2013-2015.

  •  Personbilens andel av resandet sjunker i betydelse beträffande val av trafikslag.
  •  Bussens andel av resandet växer under perioden 2013-2015.
  •  Tyskland är den populäraste destinationen utomlands och Stockholms stad är den populäraste destinationen vid resor inom Sverige.

- En växande turist- och beställningstrafik gynnar det svenska samhället och besöksnäringen i stort genom en ökad tillväxt på destinationer, hotell, restauranger och olika evenemang runt om i Sverige, säger Mikael Persson, ansvarig för turist- och beställningstrafik på Sveriges Bussföretag

Läs rapporten här

För vidare information kontakta

Mikael Persson
Branschutvecklare inom turist- och beställningstrafik samt kommersiell linjetrafik på Sveriges Bussföretag
Tele: +46 8 762 71 75
Mob: +46 70 602 87 20
mikael.persson@transportforetagen.se

Anna Grönlund
Branschchef och vice VD Sveriges Bussföretag
Tele: +46 8 762 71 74
Mob: +46 70 612 71 74
anna.gronlund@transportforetagen.se

Sveriges Bussföretag är en arbetsgivare- och branschorganisation för den yrkesmässiga bussbranschen och representerar såväl busstrafikföretag som bussresearrangörer. 

Transportföretagen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Sveriges Bussföretag, Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska Flygbranschen (SFB), Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet, har cirka 10 700 medlemsföretag med runt 167 300 anställda.