Sida

Svenskars världsbild lite mer realistisk

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2012 09:45 CET

Jämfört med i fjol är det fler som har en riktig bild av läget i låginkomstländer. Det är en tydlig och statistiskt säkerställd förändring.

-  Det är glädjande att allt fler svenskar känner till att utvecklingen i världen går framåt och att det finns stora framsteg när det gäller exempelvis skolgång, hälsa och livslängd. Samtidigt har majoriteten en uppfattning som ligger flera årtionden bak i tiden, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Bara omkring fem procent av oss vet säkert att 8 av 10 ungdomar kan läsa och skriva i Tanzania eller att kvinnor i Bangladesh föder 2,5 barn i snitt. Bara elva procent av svenskarna vet att barnadödligheten i Kenya verkligen ligger runt tio procent och endast sju procent av oss är säkra på att medellivslängden i Vietnam är 75 år.

Statistiken visar på en långsiktig trend mot att allt fler instämmer i påståendet om att levnadsvillkoren i de fattiga länderna har förbättrats avsevärt under de senaste trettio åren. 2004 var det 19 procent som instämde helt eller delvis. I år är motsvarande siffra 33 procent. Trenden verkar dock ha bromsat upp något de senaste tre åren.

Det tycks finnas en ökad osäkerhet på biståndets roll för utveckling i låginkomstländer. Färre instämmer helt i påståendet och många uttrycker osäkerhet i frågan. Män är mer skeptiska än kvinnor.

  -  Jag tror att fler svenskar idag känner till att det krävs mer än bistånd för att lösa fattigdomsproblematiken i världen. Biståndet är bara ett av flera sätt att bidra till positiv utveckling. I dag pratar vi mer om vikten av investeringar, företagande och fungerande handel. Där spelar vårt bistånd en lite annorlunda roll än tidigare, säger Charlotte Petri Gornitzka. 

När det gäller vad som är viktigt för att fattigdomen i världen ska minska skiljer sig också män och kvinnor åt. Män tror mer på fri handel medan kvinnorna i högre utsträckning tror på bistånd, jämställdhet, utbildning samt hälso- och sjukvård. Störst är skillnaden för jämställdhet, som kryssas av 50 procent av kvinnorna och 36 procent av männen.

Undersökningen genomförs varje år av SCB, på uppdrag av Sida, och ska spegla svenskars attityder och kunskaper kring utveckling och bistånd.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på telefon 08-698 5555 eller mejla press @ sida.se

Undersökningen finns att ladda ned på www.sida.se/opinion

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.se