Utrikesdepartementet

Svenske medborgaren på Guantanamo-basen frigiven

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 16:32 CEST

Den svenske medborgare som suttit fängslad på Guantanamo-basen på Kuba i över två år är nu frigiven. Han flygs nu hem till Sverige.

Frigivningen av svensken har föregåtts av flera kontakter mellan USA och Sverige, såväl mellan myndigheter som på diplomatisk nivå. Bland annat har utrikesministern tagit upp frågan med sin amerikanske kollega vid sitt besök i Washington tidigare i år. Även försvarsministern diskuterade ärendet vid sitt Washingtonbesök i vintras. Därefter tog statsministern upp frågan med president Bush i april. Under våren och sommaren har kontakterna mellan Sverige och USA varit intensiva för att nå en lösning.

Utgångspunkten för det svenska agerandet har varit att mannen antingen skall släppas fri eller ställas inför domstol, i enlighet med vedertagna rättsprinciper.

I de kontakter med företrädare för USA som föregått frigivningen har från svensk sida redovisats vilka åtgärder som kan bli aktuella från svenska rättsvårdande myndigheters sida när mannen återvänt till Sverige.

- Det är mycket glädjande att den svenske medborgaren på Guantanamo äntligen blivit frigiven, säger utrikesminister Laila Freivalds i en kommentar.

- Sverige deltar aktivt i kampen mot internationell terrorism. Denna kamp förutsätter ett omfattande internationellt samarbete, inte minst på det polisiära området, så att den kan föras så effektivt som möjligt. Men kampen får inte föras med medel som ligger utanför vad den internationella rättsordningen föreskriver. Därför har vi från svensk sida inte kunnat acceptera att personer hållits fängslade på Guantanamo, utan rättslig grund. Det har varit vår principiella utgångspunkt, säger Laila Freivalds.

Kontakt
Anders Hagquist
Pressekreterare
08-405 56 81
070-314 57 00
anders.hagquist@foreign.ministry.se

Maria Håkansson
Redaktör
08-405 15 82
0708-66 84 91
maria.hakansson@foreign.ministry.se
Carl Henrik Ehrenkrona
Rättschef
08-405 50 53
073-3241133